• Kalendář

Kalendář

Zaostřeno na umění: Umění ve filozofické zpovědnici II

Fakulta humanitních studií společně s Národní galerií Praha pořádá jedinečný cyklus komentovaných prohlídek stálé expozice 1918–1938: První republika umístěné ve Veletržním paláci. Filozofové a teoretici mimo jiné i z Katedry teorie umění a tvorby prostřednictvím dialogu s kurátorkami a edukátorkami NGP Markétou Čejkovou, Alicí Němcovou, Annou Pravdovou a Monikou Švec Sybolovu nechají „vyprávět“ vybrané obrazy a sochy, které samy za sebe promluvit nemohou. Každé z takto „polichocených“ děl se zároveň stane východiskem pro zamyšlení nad aktuálními problémy; tentokrát se zaměříme na environmentální krizi a rozvodové řízení mezi člověkem a přírodou. Co nám mohou obrazy při filozofickém výslechu prozradit o světě, který si sám nerozumí?

Přednášky proběhnou každou středu mezi daty 18. října až 29. listopadu 2023 (vyjma 25. října) od 16 hodin. Základní cena za předplatné všech komentovaných prohlídek činí 1800 Kč, snížené pro studenty, pedagogy, seniory a členy Klubu přátel NGP (Přítel plus a podporovatel) 1600 Kč. Vstupenky jsou dostupné v síti GoOut.


Foto: Jakub Přecechtěl


Cyklus přednášek byl podpořen Grantovou agenturou České republiky v rámci projektu GAČR 22-17984S Ohniskové obrazy: násilí a nelidskost v současném umění a mediální kultuře.

Program

18. 10. Když obraz existuje a co se mu zdá


Felix Borecký, Anna Pravdová: Představení přednáškového cyklu

Felix Borecký: Mystické struktury imaginárna neboli durandovská úvaha nad obrazem Zelené obilí Vincenta van Gogha o jednom podivuhodném typu imaginativního snění

Petr Prášek: Když obraz existuje jako člověk neboli o přírodě jako dynamické živoucí síle, z níž se člověk i svět okolo něj neustále nově rodí; úvaha nad obrazy Paula Cézanna, Paula Klea a Vincenta van Gogha

Anna Pravdová, kurátorka NGP


1. 11. Nedělejte rychlé pohyby neboli obraz jako vyjednavač mezi člověkem a přírodou


Martin Vrabec: Kde se v přírodě bere něco takového jako „krásné“ jevy, od květin až po zbarvení ptáků? O nesamozřejmosti podoby života, jež se vyvinula na Zemi, a o možných alternativách; úvaha nad obrazy Karla Maye, Eugena von Kahlera a Maxe Švabinského

Ondřej Váša: Lze si porozumět s cihlou vrženou do okna? Jak žít pospolu? A jak navázat kontakt nikoli skrze slova a významy, ale skrze schopnost dotýkat se a být dotčen? Neboli průchod Topičovým salonem a pokus o estetickou diplomacii mezi člověkem, živou přírodou a neživými objekty skrze umění

Markéta Čejková, historička umění a lektorka NGP


8. 11. Mezi dělníkem a vodníkem, mezi městem a močálem


Tomáš Mašek: Jak probíhá komunikace mezi člověkem a přírodním prostředím a jaká dědičná imaginativní zatížení promlouvají z bažin a temných hvozdů? Úvaha nad obrazy Toyen Hlas lesa a Močál

Monika Švec Sybolová, edukátorka NGP

Jiří Tourek: Jaké naděje jsme vkládali do architektury, jež měla nahradit nehostinnou přírodu, a jak to s těmito alternativními introvertními světy nakonec dopadlo? Úvaha nad obrazy Georga Braqua, Emanuela Famíry a Maxima Kopfa

Alena Kotyza, edukátorka NGP


15. 11. Výpary města aneb umělecké tance sv. Víta


Jakub Chavalka: Teigův program „umění pro všech pět smyslů“ neboli úvaha nad obrazy Jindřicha Štyrského a Toyen o cestě od poetismu k surrealismu a znovuobjevené přírodě, jež se dá hníst

Irena Řehořová: Úvaha nad snímkem Otakara Vávry a Františka Piláta Světlo proniká tmou (1930) o filmu jako novém uměleckém nástroji neboli co se stane, když z přírody vycizelujeme světlo, pohyb, rytmus a zvuk a rozpohybujeme je do nové emocionální rapid montáže

Anna Pravdová, kurátorka NGP


22. 11. Konec se blíží!


Václav Hájek: Křivé obrazy aneb moderní vychýlení z rovnováhy. Mnohavrstevnatá procházka napříč expozicí se zaměří na diagonální a šikmé osy a směry v obrazech jakožto symptomy hroutícího se starého řádu, destrukce, krize, rozpadu dosavadních jistot a „pádu“ do nové doby29. 11. Jásejte, konec je tady!


Tomáš Kobes: Lidé od nepaměti přemýšlejí o původu světa a jeho možných koncích. Cílem závěrečného zastavení nad obrazem Antona Jaszusche Poslední soud bude ukázat, jak lidé přemýšleli o konci světa a jak se tyto úvahy promítají i v současnosti do způsobů přemýšlení o environmentální krizi a jejích možných dopadech na budoucnost lidstva a naší planety

Ondřej Váša: A co když tento konec přinejmenším podvědomě vítáme a přivoláváme? Neboli dodatek o úděsech války a pudu ke smrti, v rámci kterého se lidé chtějí stát bezcitnými kameny s chladným srdcem

Alice Němcová, kurátorka NGP


Program převzat z webu Národní galerie Praha.


Začátek akce 22. listopadu 2023 v 16:00
Konec akce 22. listopadu 2023 v 17:30
Druh akce Výstava
Organizátor Národní galerie Praha ve spolupráci s Fakultou humanitních studií
Webové stránky https://www.ngprague.cz/udalost/3752/zaostreno-na-umeni-umeni-ve-filozoficke-zpovednici-ii
Místo konání akce Národní galerie Praha, Veletržní palác (Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7)
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám