• Kalendář

Kalendář

Neformální dobrovolnictví v časech krizí


Srdečně zveme na pracovní setkání o tématu neformálního dobrovolnictví, které se uskuteční v pátek 1. prosince 2023 od 14 do 17 hodin v budově Fakulty humanitních studií UK. Prosíme o potvrzení účasti do 15. listopadu 2023 na e-mail , aby bylo možní promítnout počet zájemců do rezervované místnosti. Přesný program zveřejníme přibližně dva týdny před konáním akce.


Naše společnost v posledních letech čelila pandemii covid-19, která zásadně ovlivnila její fungování ve všech oblastech a vystavila ji velkému tlaku. Dříve, než pandemie odezněla, začala válka na Ukrajině, která přinesla nové dramatické výzvy. Zažívaná rizika mimo jiné ve společnosti vyvolala soudržnost, která se demonstrovala v organizacích – ve školách, ve firmách, v občanských spolcích atd. – ale také neformálně a spontánně mimo ně. Zkušenosti z posledních let ukázaly, že občané jsou ochotni a schopni účinně sami pomáhat v nouzi ostatním - známým, ale i zcela neznámým lidem - mimo vlastní rodinu a bez nároku na odměnu. Krizové situace v něčem vynesly tyto dříve spíše neviditelné ochotné ruce, srdce a hlavy na světlo a do veřejného povědomí jako zdroj, který se jeví jako důležitý při snižování rizik, které krize přináší, a který se dokáže zmobilizovat, když je potřeba.


Kde se ochota a schopnost dobrovolně pomáhat v čase krizí bere, a to nejen jako individuální niterné rozhodnutí nebo vzplanutí, ale jako společenský fenomén? Jak víme z existujících výzkumů, neformální dobrovolnictví je jedním z nejrozšířenějších typů lidského jednání spojeného s pomáháním druhým, ale zdaleka je není možné považovat za samozřejmost.


Workshop se bude věnovat tématu neformálního dobrovolnictví a také představí první výstupy z výzkumu neformálního dobrovolnictví v čase krizí doc. Terezy Pospíšilové, Ph.D., a Mgr. Magdalény Šťovíčkové Jantulové, který se zakládá na hloubkových rozhovorech s neformálními dobrovolníky. Dále bychom chtěly společný prostor využít k diskusi o našich předběžných zjištěních, proto se k nám připojí tři kolegové a kolegyně:


  • Doc. Pavol Frič, PhD., z Katedry sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, který se v minulosti jako jeden z mála u nás věnoval výzkumu neformálního či komunitního dobrovolnictví,

  • Ing. Jakub Dostál, PhD., z Katedry ekonomických studií Vysoké školy polytechnické Jihlava, který se zabývá dobrovolnictvím jako veřejným zdrojem a kvantifikací hodnoty dobrovolnictví,

  • Hana Vosmíková, ředitelka Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., která se dlouhodobě věnuje rozvoji dobrovolnictví v Česku.


Začátek akce 1. prosince 2023 v 14
Konec akce 1. prosince 2023 v 17
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Email na organizátora kristyna.mackova@fhs.cuni.cz
Místo konání akce FHS UK (Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň)
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám