Forma studia

Forma studia - jak ji lze změnit

  • Formu studia – prezenční nebo distanční / kombinovanou – si nově přijatí studenti 1. ročníku mohou změnit po zápisu do studia. Termín je do 30. září před začátkem nového akademického roku. Pozor, ne všechny studijní programy umožňují jinou než prezenční formu studia.

  • Změnit formu studia lze i ve vyšším ročníku studia. Je však nutné mít splněné podmínky pro postup do dalšího ročníku a žádost rovněž podat před začátkem nového akademického roku.

  • Odpověď obdržíte v SIS formou písemnosti v SIS. Jedná se o elektronicky podepsané sdělení, které naleznete pod ikonkou Osobní údaje a nastavení v Příchozích dokumentech.

  • Některé slevy jsou vázané pouze na prezenční, tj. denní formu studia. Jedná se např. o žákovský průkaz na železniční dopravu.

  • Pro informace o distanční podobě bakalářského studia navštivte web programu SHV.


Poslední změna: 22. listopad 2023 16:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám