Odpuštění poplatků

Odpuštění poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením pro osoby z Ukrajiny s vízem dočasné ochrany:


Dle OR č 16/2022 jsou od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením osvobozeny osoby, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Osoba tuto skutečnost doloží předložením příslušného dokladu osobně na studijním oddělení FHS v úředních hodinách (rozpis úředních hodin naleznete zde).


Згідно із постановою ректора №16/2022 особи, яким надано тимчасовий захист у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, звільняються від плати за дії, пов’язані з процедурою вступу. Особа підтверджує цей факт шляхом особистого пред’явлення відповідного документа в навчальному відділі Факультету у робочий час (з графіком прийому можна ознайомитися тут).
Poslední změna: 27. leden 2023 12:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám