CŽV 4 - Posilování jazykových a odborných kompetencí

Program je určený především zahraničním studentům, kteří usilují o možnost studovat na českých vysokých školách studijní programy v češtině za podmínek platných pro české studenty. Hlavním obsahem studia je intenzivní výuka českého jazyka a odborná příprava ke studiu. Program mohou navštěvovat i zájemci o český jazyk, kteří nejsou připravováni ke studiu konkrétního akreditovaného studijního oboru na vysoké škole a jejichž příprava probíhá v obecné rovině.


Program bude uskutečňován v českém jazyce, prezenční formou. Program pro aktuální akademický rok 2020/2021 začal 1. 9. 2020 a bude ukončen 31. 8. 2021. Program pro budoucí akademický rok 2021/2022 začne 1. 9. 2021 a bude ukončen 31. 8. 2022.


Výuka českého jazyka probíhá ve spolupráci s UniPrep a je zajišťována odbornými lektory. Vedle výuky českého jazyka je kladen důraz na posilování odborných kompetencí v českém nebo jiném jazyce. Tato výuka je zajišťována Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a její koordinátorkou je Mgr. Eliška Pincová.


O přijetí do Programu rozhoduje na základě zaslaných podkladů o předchozím studiu a motivačního listu garant programu.


Úspěšné zvládnutí českého jazyka je zakončeno zkouškou certifikovanou na úrovni B2 nebo C1 u Ústavu pro jazyk český AV ČR a udělením kreditů. Studenti mají možnost účastnit se na Fakultě vybrané výuky v programech Studium humanitní vzdělanosti a Studia občanské společnosti. Pokud student úspěšně absolvuje vybrané předměty a složí přijímací zkoušky na daný program, mohou mu tyto být za podmínek stanovených v Pravidlech pro organizaci studia uznány v dalším studiu a student za ně získá příslušný počet kreditů.


Program je uskutečňován za úplatu ve výši 4 000 Kč. Informace o způsobu úhrady a termínu její splatnosti budou přijatým uchazečům rozeslány po zpracování přihlášky spolu se smlouvou.


Garant: doc. PhDr. Zdeněk Pinc.

Kontaktní email: Poslední změna: 23. červen 2021 10:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám