Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.

Markéta ZANDLOVÁ, assistant professor

Department of General Anthropology

Research Areas

 • Social Anthropology

 • Politics of Identity (ethnicity, nationalism)

 • Anthropology of Borders

 • Urban Anthropology

 • Anthropology of Climate Change

 • Methodology and Ethics of Qualitative Research

Courses

See SIS.

Contact Information and Office Hours

See SIS.

Education

 • 2015: Ph.D. in General Anthropology, Charles University, Prague, Faculty of Humanitites. (Dissertation: Aromanians in Bulgaria. Revitalization in Contexts).

 • 2006: M.A. (Mgr.) in General Anthropology, Charles University, Prague, Faculty of Humanitites .

 • 2005: M.A. (Mgr.) in Theory of Culture, Charles University in Prague, Faculty of Philosophy and Arts

 • 2003: B.A. in Liberal Arts and Humanities, Charles University in Prague, Faculty of Humanitites

Work Experience

 • 2015–present: assistant professor, Dpt. of General Anthropology and dpt. of Social Studies, Faculty of Humanities, Charles University, Prague

 • 2008–2015: assistant,  Dpt. of General Anthropology and dpt. of Social Studies, Faculty of Humanities, Charles University, Prague

 • 2007: assistant coordinator of Campaign in Support of Equal Opportunities for all in the Czech Republic, Multicultural Center Prague

Memberships

 • 2017–present: Executive Committee member of Czech Association for Social Anthropology

 • Editorial Board Member - Český lid / The Czech Ethnological Journal

 • Editorial Board Member - Biograf, journal of qualitative research

 • Member of European Association of Social Anthropologists

 • Member of Member of International Society for Ethnology and Folklor

Professional Activities and Grants

 • 2017: main researcher, grant „Social processes in Urban Environment“, SVV (Specific Academic Research Projects Competition)

 • 2017: main researcher, grant „Czech Drought“, PROGRES Progamme (Charles University Research Development Schemes)   

 • 2008: field research „Labor Force Survey in marginalized Roma communities“, part of the study „Improving Employment Chances of the Roma“, a joint research project of the Government of the Czech Republic and the World Bank; realisation: Institute of Ethnology, AV ČR

 • 2007: main researcher „Aromians in Bulgaria – Networks and Contexts“, GA UK Programme 7601/2007 (Charles University Grant Agency)

 • 2006: field research „Criminality in socially excluded localities in Brno“; realisation: Centre for Applied Anthropology and Field Research, Department of Anthropology FF ZČU, client: Ministry of Interior CR

 • 2006: field research: „Analysis of socially excluded Roma localities in the Czech Republic and absorption capacity of entities involved in this field“, realisation: GAC spol.s.r.o., client: Ministry of Labour and Social Affairs CR and the Government Council for Roma Community Affair

Publications

Monographs

 • Zandlová, M. 2015. Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku. Praha: FHS UK. ISBN 978-80-87398-83-8

Articles, reviews, translations

 • ZANDLOVÁ, M. 2016. Jakub Grygar, Děvušky a cigarety. O hranicích, migraci a moci. Slon, Praha 2016, 256 s. Recenze in Český lid 103 (3): 497 - 500

 • VAŇKOVÁ, M. 2012: Bulgarian Aromanian elites and identity politics in cross-border networks. In: Nowicka, E. (ed): The Politics of Culture. Perspectives in stateless nationalities/ethnic groups. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. S. 45 – 56

 • VAŇKOVÁ, M. 2010: Výzkumník lapený: Úvahy k (a)symetrii vztahů mezi výzkumníkem a zkoumaným. Biograf (52-53): 103 – 118

 • VAŇKOVÁ, M. 2010: Město Moskopole v paměti bulharských Aromunů. Mýtus, paměť, identity. In: Soukupová, B., Novotná, H., Jurková, Z., Stawarz, A.: Evropské město. Identita, symbol, mýtus. Bratislava: Zing Print. S. 227-246

 • HORVÁTH, K.; PRÓNAI, C. 2009: Mezi „špinavostí" a „úzkostlivostí". O systému (ne)čistoty v komunitě maďarských Cikánů. In: Jakoubek, M.; Budilová, L.: Cikánské skupiny a jejich sociální organizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. S. 177 – 192

 • VAŇKOVÁ, M. 2008: Konstruování a reprezentace "regionu": Krajinou podstávkových domů. Biograf (45): 3 – 22

 • VAŇKOVÁ, M. 2008: „Systém brána" aneb Jak přispívá práce policie k reprodukci sociálního vyloučení. In: Jakoubek, M., Budilová, L. eds.: Romové a Cikáni – neznámí i známí. Interdisciplinární pohled. Praha: Leda. S. 125 – 132.


Last change: May 20, 2019 09:44 
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic


Other contacts


Getting to us