• Kalendář

Kalendář

Mezinárodní konference "Rethinking War in the Humanities"

Katedra historických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Vás zve k účasti na mezinárodní konferenci "Rethinking War in the Humanities" určené pro studenty doktorského a magisterského studia. Konference proběhne ve dench 22.–24. června 2023 v hybridní formě (online & in-person), pracovním jazykem je angličtina.


CALL FOR PAPERS


Hlavními tematickými okruhy konference jsou:

  • politika paměti, historická politika a instrumentalizace minulosti;

  • válka a proměna metodologické agendy v humanitních vědách;

  • válka, vzdělání a militarizace patriotismu;

  • gender, násilí a sociální konflikty: sociální dopady války;

  • válka v mediálním diskurzu;

  • vizuální kultura jako symbolická reakce na válku;

  • historie jako strategie: konstrukce historických narativů v moderních konfliktech.


Vybrané texty budou publikovány ve zvláštním čísle časopisu Oriens Aliter, recenzovaného odborného periodika Katedry středoevropských studií a Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.


Abstrakty (max. 200 slov) lze podávat prostřednictvím e-formy na stránkách konference http://war.conference2023.tilda.ws nebo prostřednictvím e-mailu .


Deadline podání abstraktů je 26. května 2023.


Více o konferenci: http://war.conference2023.tilda.ws


Projekt je podpořen v rámci SVV (SVV-260738), hl. řešitel je dr. Alena Marková.


Začátek akce 22. června 2023
Konec akce 24. června 2023
Druh akce Konference
Organizátor Alena Marková (FHS UK)
Email na organizátora war.conference2023@gmail.com
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám