Katedra historických věd

Vedoucí katedry

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.


prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

vedoucí katedry


Kontakt: místnost č. 1.11, e-mail:

Adresa: FHS UK, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň


Asistentka katedry

Kateřina Kovaříková

asistentka katedry


Kontakt: místnost 1.11, e-mail:


Členové katedry

PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (místnost č. 1.11)

Mgr. Pavel Baloun, Ph.D. (místnost 1.19)

doc. Veronika Čapská, Ph.D. (místnost č. 1.19)

prof. Dr. phil. Pavel Himl (místnost č. 1.19)

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (místnost č. 1.15)

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. (místnost č. 1.14)

PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. (místnost č. 1.15)

Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. (místnost č. 1.18)

Mgr. Alena Marková, Ph.D. (místnost č. 2.06)

prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. (místnost č. 2.05)

doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (místnost č. 1.18)

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. (místnost č. 1.11)

doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D. (místnost č. 1.14)

PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. (místnost č. 1.15)

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (místnost č. 1.11)

Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (místnost č. 1.14)

doc. Věra Sokolová, Ph.D. (místnost č. 2.40)

doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. (místnost č. 2.05)

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (místnost č. 1.19)

Mgr. Marek Suchý, Ph.D. (místnost č. 1.14)

doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. (místnost č. 2.05)

doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. (místnost č. 2.05)

Mgr. Jan Tuček, Ph.D. (místnost č. 1.14)

prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (místnost č. 1.18)

doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr. (místnost č. 1.15)

Dr. phil. Jan Vondráček, M.A. (místnost 1.15)

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D. (místnost č. 1.15)

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (místnost č. 1.18)

PhDr. Roman Zaoral (místnost č. 1.19)


Studijní programy vyučované zaměstnanci katedry

Kontaktní údaje garantů a tajemníků jednotlivých studijních programů, jakož i studijní plány a další důležité informace týkající se studia, naleznete na stránkách patřičných programů (viz odkazy níže).Poslední změna: 14. prosinec 2022 10:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám