Opatření děkana č. 3/2015

Název:

Harmonogram akademického roku 2015/2016

K provedení:

-

Účinnost:

1. června 2015 

[změněno opatřením děkana č. 7/2015 s účinností od 5. srpna 2015]


Harmonogram akademického roku 2015/2016

Výuka v zimním semestru: 5. 10. 2015 – 8. 1. 2016

                             (19. 12. 2015 – 3. 1. 2016 vánoční prázdniny)

Zkouškové období v ZS: 11. 1. 2016 – 12. 2. 2016

Výuka v letním semestru: 22. 2. 2016 – 20. 5. 2016                                     

Zkouškové období v LS: 23. 5. 2016 – 16. 9. 2016

V době letních prázdnin (1. července 2016 – 31. srpna 2016) je zkouškové období přerušeno.


Den otevřených dveří: 13. 1. 2016 (středa)

Rektorský den: 18. 5. 2016 (středa)

Děkanský den: 25. 3. 2016 (Velký pátek)


Nabídka kurzů (období pro registraci kurzů):

v zimním semestru:  22. 9. 2015 – 19. 10. 2015

v letním semestru: 15. 2. 2016 – 7. 3. 2016


Poslední týden výuky v semestru je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.


Termíny pro odevzdání bakalářské/magisterské práce a přihlášky ke státním zkouškám:

8. 1. 2016 (státní závěrečná zkouška mezi 18. 1. 2016 – 19. 2. 2016)  

20. 5. 2016 (státní závěrečná zkouška mezi 30. 5. 2016 – 17. 6. 2016)

24. 6. 2016 (státní závěrečná zkouška mezi 5. 9. 2016 – 23. 9. 2016)


Imatrikulace: 7. 10. 2015 (středa, Děkanský den)


Pravděpodobné termíny přijímacích zkoušek pro akademický rok 2016/2017:

bakalářské studium:  23. 4. 2016 a 30. 4. 2016 (soboty)

magisterské obory: 30. 5. 2016 – 10. 6. 2016

doktorské obory: 30. 5. 2016 – 10. 6. 2016


náhradní termín bakalářských přijímacích zkoušek: 18. 5. 2016

náhradní termín magisterských a doktorských přijímacích zkoušek: 27. 6. 2016


V Praze dne 1. června 2015 

   

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.  

děkan FHS UK


Poslední změna: 20. květen 2019 10:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám