Opatření děkana

2018

Opatření děkana č. 10/2018

Statut Komise pro etiku ve výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 9/2018

Vyhlášení programů Celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2018/2019


Opatření děkana č. 8/2018

Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2018/2019


Opatření děkana č. 7/2018

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy za kalendářní rok 2018


Opatření děkana č. 6/2018

Harmonogram akademického roku 2018/2019


Opatření děkana č. 5/2018

Pravidla průběhu přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 4/2018

Příloha k opatření děkana č. 4/2018 - Složení likvidační komise

Zřízení a činnost Likvidační komise Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 3/2018

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 41: Ethnomusicology Summer School pro ak. rok 2017/2018


Opatření děkana č. 2/2018

Provedení průběžné inventarizace v roce 2018


Opatření děkana č. 1/2018

Uvádění titulů na diplomech absolventů Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


2017

Opatření děkana č. 15/2017

Pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničí


Opatření děkana č. 14/2017

Pravidla pro vypisování, evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


Opatření děkana č. 13/2017

Pravidla pro správu majetku Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 12/2017

Pravidla hospodaření Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 11/2017

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 10/2017

Evidence stáží v doktorském stupni studia


Opatření děkana č. 9/2017

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2017


Opatření děkana č. 8/2017

Organizační řád Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 7/2017

Poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Fakulty humanitních studií


Opatření děkana č. 6/2017 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 7/2018

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance FHS UK


Opatření děkana č. 5/2017

Harmonogram akademického roku 2017/2018


Opatření děkana č. 4/2017

K organizaci přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na FHS UK podle čl. 6, odst. 5 Řádu přijímacího řízení UK


Opatření děkana č. 3/2017

Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na FHS UK


Opatření děkana č. 2/2017 opatření je zrušeno opatřením děkana č. 11/2017

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu FHS UK


Opatření děkana č. 1/2017

Odchylný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


2016

Opatření děkana č. 15/2016 - platnost opatření skončila

Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2015/2016


Opatření děkana č. 14/2016 - platnost opatření skončila

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2016


Opatření děkana č. 13/2016 opatření je zrušeno opatřením děkana č. 3/2017

Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na FHS UK


Opatření děkana č. 12/2016

Podmínky pro krátkodobé zapůjčování věcí v majetku FHS UK


Opatření děkana č. 11/2016

Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím


Opatření děkana č. 10/2016 - platnost opatření skončila

Harmonogram akademického roku 2016/2017


Opatření děkana č. 9/2016

Pravidla pro jednotné způsoby užívání dopisního papíru na FHS UK


Opatření děkana č. 8/2016 opatření je zrušeno opatřením děkana č. 14/2017

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


Opatření děkana č. 7/2016 - platnost opatření skončila

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK


Opatření děkana č. 6/2016 opatření je zrušeno opatřením děkana č. 13/2016

Změna opatření děkana č. 5/2015: Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na FHS UK


Opatření děkana č. 5/2016 - platnost opatření skončila

Upouštění od ověřování podmínek přijímací zkouškou


Opatření děkana č. 4/2016 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 4/2017

K organizaci přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na FHS UK


Opatření děkana č. 3/2016 - platnost opatření skončila

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu FHS UK


Opatření děkana č. 2/2016

Průběžná inventarizace na FHS UK


Opatření děkana č. 1/2016

Zásady ediční činnosti FHS UK2015

Opatření děkana č. 13/2015

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů


Opatření děkana č. 12/2015 - platnost opatření skončila

Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2014/2015


Opatření děkana č. 11/2015 - platnost opatření skončila

Změna opatření děkana č. 7/2015 „Harmonogram akademického roku 2015/2016“


Opatření děkana č. 10/2015 - platnost opatření skončila

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze za rok 2015


Opatření děkana č. 9/2015

Jmenování hodnotící komise


Opatření děkana č. 8/2015 - platnost opatření skončila

Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu na FHS UK


Opatření děkana č. 7/2015 – opatření je změněno opatřením děkana č. 11/2015

Změna opatření děkana č. 3/2015 „Harmonogram akademického roku 2015/2016“


Opatření děkana č. 6/2015 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 15/2017

Pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničí


Opatření děkana č. 5/2015 opatření je zrušeno opatřením děkana č. 13/2016

Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na FHS UK


Opatření děkana č. 4/2015

Zrušení vybraných pracovišť FHS UK  


Opatření děkana č. 3/2015 – opatření je změněno opatřením děkana č. 7/2015

Harmonogram akademického roku 2015/2016


Opatření děkana č. 2/2015 - platnost opatření skončila

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK v Praze


Opatření děkana č. 1/2015 - platnost opatření skončila

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu FHS UK2014

Opatření děkana č. 12/2014

Stanovení podmínek pro vedení spisové služby FHS UK

Souhlas Archivu UK s novelizací


Opatření děkana č. 11/2014 - platnost opatření skončila

Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2013/2014


Opatření děkana č. 10/2014 - platnost opatření skončila

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze za rok 2014


Opatření děkana č. 9/2014

Jmenování hodnotící komise


Opatření děkana č. 8/2014

Zřízení vědecko-pedagogického pracoviště Centrum občanského vzdělávání při Fakultě humanitních studií UK v Praze


Opatření děkana č. 7/2014 - platnost opatření skončila

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK v Praze


Opatření děkana č. 6/2014 - platnost opatření skončila

Harmonogram akademického roku 2014/2015


Opatření děkana č. 5/2014

Příloha č. 1 opatření děkana č. 5/2014

Zřízení a činnost Škodní komise Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze


Opatření děkana č. 4/2014 opatření je zrušeno opatřením děkana č. 13/2017

Obecně závazná pravidla pro nakládání s majetkem FHS UK


Opatření děkana č. 3/2014

Organizace studia v doktorských studijních programech


Opatření děkana č. 2/2014

Jmenování komise podle zákona o veřejných zakázkách


Opatření děkana č. 1/2014 - platnost opatření skončila

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu UK FHS


2013

Opatření děkana č. 12/2013 - opatření je zrušeno a nahrazeno novelizovaným Opatřením děkana č. 12/2014

Souhlas Archivu UK s novelizací

Stanovení podmínek pro vedení spisové služby FHS UK


Opatření děkana č. 11/2013 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 1/2018

Uvádění titulů na diplomech absolventů UK FHS


Opatření děkana č. 10/2013 - platnost opatření skončila

Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2012/2013


Opatření děkana č. 9/2013 - platnost opatření skončila

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013


Opatření děkana č. 8/2013

Zřízení vědecko-pedagogického pracoviště Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care (CELLO) při FHS UK


Opatření děkana č. 7/2013

Jmenování hodnotící komise


Opatření děkana č. 6/2013 - platnost opatření skončila

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK v Praze


Opatření děkana č. 5/2013 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 8/2016

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


Opatření děkana č. 4/2013 - platnost opatření skončila

Harmonogram akademického roku 2013/2014


Opatření děkana č. 3/2013 - platnost opatření skončila

Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2013/2014


Opatření děkana č. 2/2013 - platnost opatření skončila

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu UK FHS


Opatření děkana č. 1/2013 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 5/2015

Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS  


2012

Opatření děkana č. 15/2012 - platnost opatření skončila

Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2011/2012


Opatření děkana č. 14/2012 - platnost opatření skončila

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze za rok 2012 (a příloha)


Opatření děkana č. 13/2012

Zrušení vybraných opatření děkana


Opatření děkana č. 12/2012

Podmínky pro uznávání kontroly studia předmětu


Opatření děkana č. 11/2012

Zrušení vybraných vyhlášek a pokynů děkana


Opatření děkana č. 10/2012 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 6/2015

Uznávání předmětů absolvovaných na zahraničních univerzitách v rámci programu LLP/ERASMUS a dalších forem studentské mobility


Opatření děkana č. 9/2012 - platnost opatření skončila

Program CŽV: Základy humanitní vzdělanosti - „První šance“


Opatření děkana č. 8/2012 - platnost opatření skončila

Harmonogram akademického roku 2012/2013


Opatření děkana č. 7/2012 - platnost opatření skončila

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK v Praze


Opatření děkana č. 6/2012- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 3/2014

Organizace studia v doktorských studijních programech


Opatření děkana č. 5/2012 - platnost opatření skončila

Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2012/2013


Opatření děkana č. 4/2012

Zrušení opatření děkana č. 9/2010, č. 9/2011 a č. 2/2009


Opatření děkana č. 3/2012 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 5/2013

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


Opatření děkana č. 2/2012 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 4/2016

K organizaci přijímacích zkoušek na bakalářském a magisterském studiu


Opatření děkana č. 1/2012 - platnost opatření skončila

Nahlížení uchazečů o studium do materiálů souvisejících s jejich přijetím do studia podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky


2011

Opatření děkana č. 15/2011opatření je zrušeno opatřením děkana č. 11/2016

Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na UK FHS


Opatření děkana č. 14/2011

Zrušení opatření děkana č. 3/2006, č. 6/2008 a č. 1/2007


Opatření děkana č. 13/2011

O mimořádné odměně za zdařilé ukončení studia


Opatření děkana č. 12/2011 - platnost opatření skončila

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací na UK FHS za rok 2011


Opatření děkana č. 11/2011

Poskytování tvůrčího volna


Opatření děkana č. 10/2011 - platnost opatření skončila

Program CŽV: Základy humanitní vzdělanosti - „První šance“


Opatření děkana č. 9/2011 - opatření je bez náhrady zrušeno opatřením děkana č. 4/2012

Nahlížení uchazečů o studium do materiálů souvisejících s jejich přijetím do studia podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky pro akademický rok 2010/2011


Opatření děkana č. 8/2011

Závazné užívání e-mailové adresy zaměstnanců UK FHS


Opatření děkana č. 7/2011 - opatření je bez náhrady zrušeno opatřením děkana č. 12/2012

Stanovení poplatku za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK FHS


Opatření děkana č. 6/2011 - platnost opatření skončila

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK v Praze


Opatření děkana č. 5/2011 - platnost opatření skončila

Harmonogram akademického roku 2011/2012


Opatření děkana č. 4/2011 - platnost opatření skončila

Změna opatření děkana UK FHS č. 10/2010 - Organizace přijímacích zkoušek na navazující magisterské studijní obory


Opatření děkana č. 3/2011 - opatření je bez náhrady zrušeno

Změna opatření děkana UK FHS č. 8/2010 - Opatření děkana k organizaci přijímacích zkoušek pro studijní obor Studium humanitní vzdělanosti


Opatření děkana č. 2/2011 - opatření je bez náhrady zrušeno

Změna opatření děkana UK FHS č. 6/2009 - Psaní závěrečných prací v českém jazyce


Opatření děkana č. 1/2011 - platnost opatření skončila

Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2011/2012
Poslední změna: 29. červen 2018 16:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám