Opatření děkanky FHS UK

2024

Opatření děkanky č. 4/2024

Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu


Opatření děkanky č. 3/2024

Organizační řád děkanátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkanky č. 2/2024

Pružná pracovní doba na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkanky č. 1/2024

Pravidla poskytování a čerpání dnů osobního volna a rozvoje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


2023

Opatření děkanky č. 16/2023

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v roce 2024


Opatření děkanky č. 15/2023

Organizační řád Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkanky č. 14/2023

Stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za akademický rok 2022/2023


Opatření děkanky č. 13/2023

Vyhlášení děkanského volna


Opatření děkanky č. 12/2023

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2023


Opatření děkanky č. 11/2023

Pravidla pro vypisování, evidenci, odevzdávání a zveřejňování kvalifikačních prací


Opatření děkanky č. 10/2023

Harmonogram akademického roku 2023/2024


Opatření děkana č. 9/2023

Oběh účetních dokladů


Opatření děkana č. 8/2023

Organizační řád vědeckého pracoviště Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 7/2023

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy za kalendářní rok 2023


Opatření děkana č. 6/2023

Poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 5/2023

Vnitřní kontrolní systém


Opatření děkana č. 4/2023

Stanovení podmínek pro evidenci a používání úředních a ostatních razítek na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 3/2023

Změna a doplnění opatření děkana č. 5/2019: Ediční činnost na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 2/2023

Změna a doplnění opatření děkana č. 13/2017: Pravidla pro správu majetku Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 1/2023

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 14/2023

Stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za akademický rok 2021/2022


2022

Opatření děkana č. 18/2022

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v roce 2023


Opatření děkana č. 17/2022

Vyhlášení děkanského volna


Opatření děkana č. 16/2022

Změna a doplnění opatření děkana č. 3/2017 ve znění opatření děkana č. 21/2019: Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na FHS UK


Opatření děkana č. 15/2022

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 6/2023

Změna a doplnění opatření děkana č. 20/2019: Poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 14/2022

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2022


Opatření děkana č. 13/2022

Zásady pro poskytování finanční podpory zájmové činnosti studentů Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 12/2022

Změna a doplnění opatření děkana č. 15/2019: Výkon spisové služby na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 11/2022

Změna a doplnění opatření děkana č. 5/2022: Zadávání veřejných zakázek Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 10/2022

Provoz hlavní spisovny na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 9/2022

Systém hodnocení akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 8/2022

Harmonogram akademického roku 2022/2023


Opatření děkana č. 7/2022

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 7/2023

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy za kalendářní rok 2022


Opatření děkana č. 6/2022

Projektová činnost v rámci Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 5/2022

- opatření je změněno opatřením děkana č. 11/2022

Zadávání veřejných zakázek Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 4/2022

Evidence veřejných zakázek na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 3/2022

Stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za akademický rok 2020/2021


Opatření děkana č. 2/2022

Změna a doplnění opatření děkana č. 10/2021: Harmonogram akademického roku 2021/2022


Opatření děkana č. 1/2022

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v roce 2022


2021

Opatření děkana č. 15/2021

Stanovení rozpětí výše osobního ohodnocení zaměstnanců Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 14/2021

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 15/2023

Změna a doplnění opatření děkana č. 15/2020: Organizační řád Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 13/2021

Standardy pracovní činnosti akademických pracovníků Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 12/2021

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2021


Opatření děkana č. 11/2021

II. změna a doplnění opatření děkana č. 16/2020: Organizační řád děkanátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 10/2021

- opatření je změněno opatřením děkana č. 2/2022

Harmonogram akademického roku 2021/2022


Opatření děkana č. 9/2021

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 7/2022

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy za kalendářní rok 2021


Opatření děkana č. 8/2021

Stanovení minimální bodové hranice pro přijetí ke studiu pregraduálních studijních programů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2021/2022


Opatření děkana č. 7/2021

III. změna a doplnění opatření děkana č. 11/2020: Harmonogram akademického roku 2020/2021


Opatření děkana č. 6/2021

- opatření je změněno opatřením děkana č. 7/2021

II. změna a doplnění opatření děkana č. 11/2020: Harmonogram akademického roku 2020/2021


Opatření děkana č. 5/2021

Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 4/2021

- opatření je změněno opatřením děkana č. 11/2021

Změna a doplnění opatření děkana č. 16/2020: Organizační řád děkanátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 3/2021

Elektronické hlasování habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 2/2021

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 13/2022

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 1/2021

- opatření je změněno opatřením děkana č. 6/2021

Změna a doplnění opatření děkana č. 11/2020: Harmonogram akademického roku 2020/2021


2020

Opatření děkana č. 23/2020

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 1/2022

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v roce 2021


Opatření děkana č. 22/2020

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 3/2022

Stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za akademický rok 2019/2020


Opatření děkana č. 21/2020

Ustanovení krizového týmu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 20/2020

Podrobnosti hybridního a distančního zasedání Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 19/2020

Změna opatření děkana č. 15/2017 ve znění opatření děkana č. 13/2018: Pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničí


Opatření děkana č. 18/2020

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2020


Opatření děkana č. 17/2020

Provozní řád Knihovny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 16/2020

- opatření je změněno opatřením děkana č. 11/2021

- opatření je změněno opatřením děkana č. 4/2021

Organizační řád děkanátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 15/2020

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 15/2023

- opatření je změněno opatřením děkana č. 14/2021

Organizační řád Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 14/2020

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání U3V – Humanitní studia (Univerzita třetího věku) pro akademický rok 2020/2021


Opatření děkana č. 13/2020

Odchylný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 12/2020

Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu Studium humanitní vzdělanosti a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2020/2021


Opatření děkana č. 11/2020

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 10/2021

- opatření je změněno opatřením děkana č. 7/2021

- opatření je změněno opatřením děkana č. 6/2021

- opatření je změněno opatřením děkana č. 1/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021


Opatření děkana č. 10/2020

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 7: Supervizor v pomáhajících profesích pro ak. rok 2020/2021


Opatření děkana č. 9/2020

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 9/2021

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy za kalendářní rok 2020


Opatření děkana č. 8/2020

Distanční forma studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v akademickém roce 2019/2020 podmíněná nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR dne 12. března 2020 a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR


Opatření děkana č. 7/2020

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 46: Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou ve školách II - interní průvodci v akademickém roce 2019/2020


Opatření děkana č. 6/2020

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 45: Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou ve školách II - externí průvodci v akademickém roce 2019/2020


Opatření děkana č. 5/2020

Harmonogram přijímacího řízení pro uchazeče o studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2020/2021


Opatření děkana č. 4/2020

- opatření je odvoláno

Změna opatření děkana č. 3/2020: Pravidla pro organizaci studijních aktivit a provozu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 3/2020

- opatření je změněno opatřením děkana č. 4/2020

Pravidla pro organizaci studijních aktivit a provozu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 2/2020

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 11/2020

Harmonogram akademického roku 2019/2020


Opatření děkana č. 1/2020

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 41: Ethnomusicology Summer School pro ak. rok 2019/2020


2019

Opatření děkana č. 22/2019

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 23/2020

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v roce 2020


Opatření děkana č. 21/2019

- opatření bylo změněno opatřením děkana č. 16/2022

Změna opatření děkana č. 3/2017: Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na FHS UK


Opatření děkana č. 20/2019

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 6/2023

- opatření je změněno opatřením děkana č. 15/2022

Poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 19/2019

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 22/2020

Stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za akademický rok 2018/2019


Opatření děkana č. 18/2019

Vyhlášení děkanského volna


Opatření děkana č. 17/2019

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2019


Opatření děkana č. 16/2019

Hodnocení výuky studenty na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 15/2019

- opatření je změněno opatřením děkana č. 12/2022

Výkon spisové služby na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 14/2019

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání U3V – Humanitní studia (Univerzita třetího věku) pro akademický rok 2019/2020


Opatření děkana č. 13/2019

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 7: Supervizor v pomáhajících profesích pro ak. rok 2019/2020


Opatření děkana č. 12/2019

Vyhlášení programů Celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2019/2020


Opatření děkana č. 11/2019

Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2019/2020


Opatření děkana č. 10/2019

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 9/2020

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy za kalendářní rok 2019


Opatření děkana č. 9/2019

Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu Liberal Arts and Humanities na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2019/2020


Opatření děkana č. 8/2019

Pravidla průběhu přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 7/2019

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 2/2020

Harmonogram akademického roku 2019/2020


Opatření děkana č. 6/2019

Provedení průběžné inventarizace v roce 2019


Opatření děkana č. 5/2019

- opatření je změněno opatřením děkana č. 3/2023

Ediční činnost na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 4/2019

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 4: Posilování odborných a jazykových kompetencí pro ak. rok 2019/2020


Opatření děkana č. 3/2019

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 40: Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou pro školy v ak. roce 2018/2019


Opatření děkana č. 2/2019

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 1/2020

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 41: Ethnomusicology Summer School pro ak. rok 2018/2019


Opatření děkana č. 1/2019

- opatření je zrušeno opatření děkana č. 22/2019

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


2018

Opatření děkana č. 16/2018

Vyhlášení děkanského volna


Opatření děkana č. 15/2018

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 19/2019

Stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za akademický rok 2017/2018


Opatření děkana č. 14/2018

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2018


Opatření děkana č. 13/2018

- opatření je změněno opatřením děkana č. 19/2020

Změna opatření děkana č. 15/2017: Pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničí


Opatření děkana č. 12/2018

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 4: Posilování odborných a jazykových kompetencí (POJOK) pro ak. rok 2018/2019


Opatření děkana č. 11/2018

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 7: Supervizor v pomáhajících profesích pro ak. rok 2018/2019


Opatření děkana č. 10/2018

Statut Komise pro etiku ve výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 9/2018

Vyhlášení programů Celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2018/2019


Opatření děkana č. 8/2018

Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2018/2019


Opatření děkana č. 7/2018

- opatření je zrušeno opatření děkana č. 10/2019

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy za kalendářní rok 2018


Opatření děkana č. 6/2018

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 7/2019

Harmonogram akademického roku 2018/2019


Opatření děkana č. 5/2018

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 8/2019

Pravidla průběhu přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 4/2018

Příloha k opatření děkana č. 4/2018 - Složení likvidační komise

Zřízení a činnost Likvidační komise Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 3/2018

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 1/2020

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 41: Ethnomusicology Summer School pro ak. rok 2017/2018


Opatření děkana č. 2/2018

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 6/2019

Provedení průběžné inventarizace v roce 2018


Opatření děkana č. 1/2018

- účinnost opatření skončila na základě opatření rektora UK č. 34/2019

Uvádění titulů na diplomech absolventů Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


2017

Opatření děkana č. 15/2017

- opatření je změněno opatřením děkana č. 13/2018

Pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničí


Opatření děkana č. 14/2017

- opatření je zrušeno opatřením děkanky č. 11/2023

Pravidla pro vypisování, evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


Opatření děkana č. 13/2017

- opatření je změněno opatřením děkana č. 2/2023

Pravidla pro správu majetku Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 12/2017

Pravidla hospodaření Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 11/2017

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 1/2019

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 10/2017

Evidence stáží v doktorském stupni studia


Opatření děkana č. 9/2017

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2017


Opatření děkana č. 8/2017

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 15/2020

Organizační řád Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Opatření děkana č. 7/2017

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 20/2019

Poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Fakulty humanitních studií


Opatření děkana č. 6/2017

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 7/2018

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance FHS UK


Opatření děkana č. 5/2017

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 6/2018

Harmonogram akademického roku 2017/2018


Opatření děkana č. 4/2017

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 5/2018

K organizaci přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na FHS UK podle čl. 6, odst. 5 Řádu přijímacího řízení UK


Opatření děkana č. 3/2017

- opatření je změněno opatřením děkana č. 16/2022

- opatření je změněno opatřením děkana č. 21/2019

Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na FHS UK


Opatření děkana č. 2/2017

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 11/2017

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu FHS UK


Opatření děkana č. 1/2017

- opatření je zrušeno opatření děkana č. 13/2020

Odchylný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


2016

Opatření děkana č. 15/2016

- účinnost opatření skončila

Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2015/2016


Opatření děkana č. 14/2016

- účinnost opatření skončila

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2016


Opatření děkana č. 13/2016

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 3/2017

Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na FHS UK


Opatření děkana č. 12/2016

Podmínky pro krátkodobé zapůjčování věcí v majetku FHS UK


Opatření děkana č. 11/2016

Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím


Opatření děkana č. 10/2016

- účinnost opatření skončila

Harmonogram akademického roku 2016/2017


Opatření děkana č. 9/2016

Pravidla pro jednotné způsoby užívání dopisního papíru na FHS UK


Opatření děkana č. 8/2016

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 14/2017

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


Opatření děkana č. 7/2016

- účinnost opatření skončila

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK


Opatření děkana č. 6/2016

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 13/2016

Změna opatření děkana č. 5/2015: Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na FHS UK


Opatření děkana č. 5/2016

- účinnost opatření skončila

Upouštění od ověřování podmínek přijímací zkouškou


Opatření děkana č. 4/2016

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 4/2017

K organizaci přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na FHS UK


Opatření děkana č. 3/2016

- účinnost opatření skončila

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu FHS UK


Opatření děkana č. 2/2016

Průběžná inventarizace na FHS UK


Opatření děkana č. 1/2016

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 5/2019

Zásady ediční činnosti FHS UK2015

Opatření děkana č. 13/2015

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 2/2021

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů


Opatření děkana č. 12/2015

- účinnost opatření skončila

Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2014/2015


Opatření děkana č. 11/2015

- účinnost opatření skončila

Změna opatření děkana č. 7/2015 „Harmonogram akademického roku 2015/2016“


Opatření děkana č. 10/2015

- účinnost opatření skončila

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze za rok 2015


Opatření děkana č. 9/2015

Jmenování hodnotící komise


Opatření děkana č. 8/2015

- účinnost opatření skončila

Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu na FHS UK


Opatření děkana č. 7/2015

- opatření je změněno opatřením děkana č. 11/2015

Změna opatření děkana č. 3/2015 „Harmonogram akademického roku 2015/2016“


Opatření děkana č. 6/2015

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 15/2017

Pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničí


Opatření děkana č. 5/2015

- opatření je změněno opatřením děkana č. 6/2016 a zrušeno opatřením děkana č. 13/2016

Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na FHS UK


Opatření děkana č. 4/2015

Zrušení vybraných pracovišť FHS UK  


Opatření děkana č. 3/2015

- opatření je změněno opatřením děkana č. 7/2015

Harmonogram akademického roku 2015/2016


Opatření děkana č. 2/2015

- účinnost opatření skončila

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK v Praze


Opatření děkana č. 1/2015

- účinnost opatření skončila

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu FHS UK2014

Opatření děkana č. 12/2014

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 15/2019

Stanovení podmínek pro vedení spisové služby FHS UK

Souhlas Archivu UK s novelizací


Opatření děkana č. 11/2014

- účinnost opatření skončila

Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2013/2014


Opatření děkana č. 10/2014

- účinnost opatření skončila

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze za rok 2014


Opatření děkana č. 9/2014

Jmenování hodnotící komise


Opatření děkana č. 8/2014

Zřízení vědecko-pedagogického pracoviště Centrum občanského vzdělávání při Fakultě humanitních studií UK v Praze


Opatření děkana č. 7/2014

- účinnost opatření skončila

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK v Praze


Opatření děkana č. 6/2014

- účinnost opatření skončila

Harmonogram akademického roku 2014/2015


Opatření děkana č. 5/2014

Příloha č. 1 opatření děkana č. 5/2014

Zřízení a činnost Škodní komise Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze


Opatření děkana č. 4/2014

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 13/2017

Obecně závazná pravidla pro nakládání s majetkem FHS UK


Opatření děkana č. 3/2014

Organizace studia v doktorských studijních programech


Opatření děkana č. 2/2014

Jmenování komise podle zákona o veřejných zakázkách


Opatření děkana č. 1/2014

- účinnost opatření skončila

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu UK FHS


2013

Opatření děkana č. 12/2013

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 12/2014

Souhlas Archivu UK

Stanovení podmínek pro vedení spisové služby FHS UK


Opatření děkana č. 11/2013

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 1/2018

Uvádění titulů na diplomech absolventů UK FHS


Opatření děkana č. 10/2013

- účinnost opatření skončila

Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2012/2013


Opatření děkana č. 9/2013

- účinnost opatření skončila

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013


Opatření děkana č. 8/2013

Zřízení vědecko-pedagogického pracoviště Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care (CELLO) při FHS UK


Opatření děkana č. 7/2013

Jmenování hodnotící komise


Opatření děkana č. 6/2013

- účinnost opatření skončila

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK v Praze


Opatření děkana č. 5/2013

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 8/2016

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


Opatření děkana č. 4/2013

- účinnost opatření skončila

Harmonogram akademického roku 2013/2014


Opatření děkana č. 3/2013

- účinnost opatření skončila

Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2013/2014


Opatření děkana č. 2/2013

- účinnost opatření skončila

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu UK FHS


Opatření děkana č. 1/2013

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 5/2015

Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS  


2012

Opatření děkana č. 15/2012

- účinnost opatření skončila

Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2011/2012


Opatření děkana č. 14/2012

- účinnost opatření skončila

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze za rok 2012 (a příloha)


Opatření děkana č. 13/2012

Zrušení vybraných opatření děkana


Opatření děkana č. 12/2012

Podmínky pro uznávání kontroly studia předmětu


Opatření děkana č. 11/2012

Zrušení vybraných vyhlášek a pokynů děkana


Opatření děkana č. 10/2012

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 6/2015

Uznávání předmětů absolvovaných na zahraničních univerzitách v rámci programu LLP/ERASMUS a dalších forem studentské mobility


Opatření děkana č. 9/2012

- účinnost opatření skončila

Program CŽV: Základy humanitní vzdělanosti - „První šance“


Opatření děkana č. 8/2012

- účinnost opatření skončila

Harmonogram akademického roku 2012/2013


Opatření děkana č. 7/2012

- účinnost opatření skončila

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK v Praze


Opatření děkana č. 6/2012

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 3/2014

Organizace studia v doktorských studijních programech


Opatření děkana č. 5/2012

- účinnost opatření skončila

Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2012/2013


Opatření děkana č. 4/2012

Zrušení opatření děkana č. 9/2010, č. 9/2011 a č. 2/2009


Opatření děkana č. 3/2012

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 5/2013

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


Opatření děkana č. 2/2012

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 4/2016

K organizaci přijímacích zkoušek na bakalářském a magisterském studiu


Opatření děkana č. 1/2012

- účinnost opatření skončila

Nahlížení uchazečů o studium do materiálů souvisejících s jejich přijetím do studia podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky


2011

Opatření děkana č. 15/2011

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 11/2016

Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na UK FHS


Opatření děkana č. 14/2011

Zrušení opatření děkana č. 3/2006, č. 6/2008 a č. 1/2007


Opatření děkana č. 13/2011

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 22/2020

O mimořádné odměně za zdařilé ukončení studia


Opatření děkana č. 12/2011

- účinnost opatření skončila

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací na UK FHS za rok 2011


Opatření děkana č. 11/2011

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 5/2021

Poskytování tvůrčího volna


Opatření děkana č. 10/2011

- účinnost opatření skončila

Program CŽV: Základy humanitní vzdělanosti - „První šance“


Opatření děkana č. 9/2011

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 4/2012

Nahlížení uchazečů o studium do materiálů souvisejících s jejich přijetím do studia podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky pro akademický rok 2010/2011


Opatření děkana č. 8/2011

Závazné užívání e-mailové adresy zaměstnanců UK FHS


Opatření děkana č. 7/2011

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 13/2012

Stanovení poplatku za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK FHS


Opatření děkana č. 6/2011

- účinnost opatření skončila

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK v Praze


Opatření děkana č. 5/2011

- účinnost opatření skončila

Harmonogram akademického roku 2011/2012


Opatření děkana č. 4/2011

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 2/2012

Změna opatření děkana UK FHS č. 10/2010 - Organizace přijímacích zkoušek na navazující magisterské studijní obory


Opatření děkana č. 3/2011

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 2/2012

Změna opatření děkana UK FHS č. 8/2010 - Opatření děkana k organizaci přijímacích zkoušek pro studijní obor Studium humanitní vzdělanosti


Opatření děkana č. 2/2011

- opatření je zrušeno opatřením děkana č. 3/2012

Změna opatření děkana UK FHS č. 6/2009 - Psaní závěrečných prací v českém jazyce


Opatření děkana č. 1/2011

- účinnost opatření skončila

Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2011/2012
Poslední změna: 14. květen 2024 11:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám