Opatření děkana č. 10/2016

Harmonogram akademického roku 2016/2017

Výuka v zimním semestru: 3. 10. 2016 – 9. 1. 2017

(23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 vánoční prázdniny)

Zkouškové období v ZS: 10. 1. 2017 – 10. 2. 2017

Výuka v letním semestru: 20. 2. 2017 – 19. 5. 2017

Zkouškové období v LS: 22. 5. 2017 – 15. 9. 2017

V době letních prázdnin (1. 7. 2017 – 31. 8. 2017) je zkouškové období přerušeno.


Den otevřených dveří: 11. 1. 2017 (středa)

Rektorský den: 17. 5. 2017 (středa) (viz http://cuni.cz/UK-7357.html)

Děkanský den: 13. 4. 2017 (čtvrtek před Velikonocemi)


Nabídka kurzů (období pro registraci kurzů):

v zimním semestru: 20. 9. 2016 – 16. 10. 2016

pro ostatní fakulty: 21. 9. 2016 – 16. 10. 2016

v letním semestru: 6. 2. 2017 – 5. 3. 2017

pro ostatní fakulty: 6. 2. 2017 – 5. 3. 2017

Poslední týden výuky v semestru je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.


Termíny pro odevzdání bakalářské/magisterské práce a přihlášky ke státním zkouškám:

6. 1. 2017 (státní zkouška mezi 23. 1. 2017 – 10. 2. 2017)

5. 5. 2017 (státní zkouška mezi 29. 5. 2017 – 23. 6. 2017)

30. 6. 2017 (státní zkouška mezi 4. 9. 2017 – 27. 9. 2017)


Imatrikulace: 12. 10. 2016 (středa, Děkanský den)


Termíny konání státní doktorské zkoušky (po dohodě se studentem je možné termín státní doktorské zkoušky a obhajoby stanovit individuálně, bez ohledu na tyto lhůty):


23. 1. – 10. 2. 2017

8. 5. – 29. 5. 2017

4. 9. – 27. 9. 2017


Termíny pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2017/2018:

bakalářské a magisterské studium: 31. 3. 2017

doktorské studium: 30. 4. 2017


Pravděpodobné termíny přijímacích zkoušek pro akademický rok 2017/2018:

bakalářské studium: 13. 5. 2017 a 20. 5. 2017 (soboty)

magisterské studium: 29. 5. 2017 – 2. 6. 2017

doktorské studium: 29. 5. 2017 – 9. 6. 2017

náhradní termín bakalářských přijímacích zkoušek: 26. – 30. 6. 2017

náhradní termín magisterských a doktorských přijímacích zkoušek: 26. – 30. 6. 2017


V Praze dne 22. 7. 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám