Opatření děkana FHS UK č. 12/2019

Název:

Vyhlášení programů Celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2019/2020

K provedení:

Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy; Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 71/2017

Účinnost:

14. června 2019


Vyhlášení programů Celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2019/2020

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 71/2017 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Přehled uskutečňovaných programů celoživotního vzdělávání

 1. Pro akademický rok 2019/2020 vyhlašuji na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) následující programy celoživotního vzdělávání::


  • CŽV1 Základy humanitní vzdělanosti („Nultý ročník“) (kód 1123)

  • CŽV6 Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV (kód 5046)

  • CŽV12 Kurz pro neúspěšné studenty FHS UK (kód 1209)

  • CŽV13 Pre-first year for Liberal Arts and Humanities (kód 1969)

  • CŽV15 Course for students of the Liberal Arts and Humanities (kód 2092)

  • CŽV16 Preparatory Course for Applicants of the Liberal Arts and Humanities (kód 5047)

  • CŽV31 Otevřená studia (kód 4125)

  • CŽV40 Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou pro školy (kód 5213)

 2. Podrobné informace o jednotlivých programech jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy (SIS) a na webových stránkách fakulty.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 14. června 2019.

V Praze dne 10. června 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 3. prosinec 2019 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám