• Média
  • Tiskové zprávy
  • Nevšední pohled na pandemii a další zajímavé události naší historie přinese setkání historiků na hradě Sovinci

Nevšední pohled na pandemii a další zajímavé události naší historie přinese setkání historiků na hradě Sovinci

Tisková zpráva, Praha, 4. 6. 2020


Nevšední pohled na pandemii a další zajímavé události naší historie přinese setkání historiků na hradě Sovinci


Již XVIII. workshop pořádají Česká asociace orální historie (COHA), Fakulta humanitních studií UK , Centrum orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Archiv Univerzity Palackého v Olomouci a Muzeum v Bruntále ve dnech 5. – 6. června v prostorách hradu Sovince.


„Tématem letošního ročníku bude situace kolem koronaviru, která významně zasáhla do metodologie orálně-historického výzkumu, a to zejména v otázce využití moderních technologií při pořizování distančních rozhovorů. Budeme sdílet poznatky z terénního výzkumu během karantény a současně představíme aktivity k pamětnické reflexi pandemie, což je především velký orálně-historický výzkum, který jsme zorganizovali ve spolupráci s našimi studenty a studentkami oboru Orální historie – soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií UK,“ komentuje náplň letošního ročníku za pořadatele Mgr. Jiří Hlaváček, PhD., předseda COHA, odborný asistent Fakulty humanitních studií UK a výzkumný pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.


Účastníci setkání představí odborné veřejnosti témata a projekty, ve kterých využívají metodu orální historie. Posluchači se tak, kromě jiného, můžou těšit například na následující témata:

– Orální historie a Covid 19

– Příběh poválečné československé psychologie

– Vliv komunistického režimu na vývoj české psychologie v letech 1948–1989

– Transformace základních škol po roce 1989 pohledem učitelů

– Služební cesty České filharmonie v letech 1970–1989 z mužské vs. ženské perspektivy

– Příběhy horolezeckých expedicí

– Základní vojenská služba v aktérské perspektivě v proměnách času (1968-2004)

– Etablování české psychotroniky jako vědy

– Archiv BStU a praxe zpřístupňování archiválií bezpečnostních složek bývalé NDR

– Orální historie ve výzkumu podnikatelských dějin

– Příběhy horolezeckých expedicí

– Komplikace práce orálního historika během vojenského konfliktu

– Nápravně výchovné zařízení „Minkovice“


Kompletní program setkání najdete zde: Program Sovinec


Co je to orální historie?

Jde o kvalitativní metodu výzkumu. Její nezastupitelnost je zřejmá tam, kde je řada pramenů nepřístupná, nebo byla zničena; v tomto případě je často jediným zdrojem informací o určité historické události svědectví pamětníků. Některé klíčové události navíc písemné dokumenty vůbec nezachycují. Právě k vyplnění této mezery přispívají osobní vzpomínky aktérů, které pomáhají rozšířit i faktografickou základnu a spolu s ostatními prameny slouží k analýze historických faktů. Ve zkratce jde o zachycení dějin z pohledu “obyčejného” člověka.


Studijní program Orální historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií UK navazuje na pozitivní zkušenosti s výukou orální historie a soudobých dějin na přednáškách a seminářích zakladatele oboru profesora Miroslava Vaňka. Pracoviště spolupracuje s Centrem orální historie Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a s dalšími národními a mezinárodními institucemi zabývajícími se výzkumem nedávné minulosti, stejně jako s archivy, institucemi z neziskového sektoru a nadacemi.Kontakty

  • Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D., studijní program Orální historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a předseda České asociace orální historie. , M: 774 984 101, www.coha.cz

  • Mgr. Filip Poštulka, mediální zástupce FHS, M: 724 104 295, , www.fhs.cuni.cz


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií UK., je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.Poslední změna: 12. listopad 2020 14:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám