Distanční zápis

 • Nemůžete-li se do studia zapsat ve stanovených termínech osobně na fakultě, můžete rovněž zvolit distanční formu zápisu

 • K distančnímu zápisu je možné přistoupit nejdříve poté, kdy splníte zbývající podmínku přijetí: doložíte, že jste získali požadovaný stupeň předchozího vzdělání, a to nejpozději do 30. 9. 2020.

 • V případě maturity v září či pokud žádáte o uznání zahraničního vzdělání a o vaší žádosti nebylo do konce září rozhodnuto, je termín zápisu posunut do 22. 10. 2020.


Jak doložit vzdělání v případě, že se zapisujete distančně

Jak zjistit, že jste splnili všechny podmínky přijetí

Jak se zapsat distančně

Jak získat přístup do Studijního informačního systému (SIS)

Registrace předmětů na zimní semestr


Jak doložit vzdělání v případě, že se zapisujete distančně

  A. 

Pošlete nám poštou úředně ověřenou kopii diplomu nebo maturitního vysvědčení, případně originál potvrzení o absolvování školy poštou na adresu fakulty: Studijní oddělení FHS UK, Pátkova 5, 182 00 Praha 8. 

  B. 

Pokud jste absolvovali zahraniční školu, je třeba zažádat o uznání zahraničního vzdělání. Podrobnosti o tomto postupu naleznete zde: https://fhs.cuni.cz/FHS-1027.html  

  C. 

Pokud jste na FHS UK či jiné fakultě UK již studovali, napište nám email na adresu a my si vaše vzdělání ověříme v SIS sami. Uveďte prosím vaše jméno, studijní obor a rok absolvování studia. 


Jak zjistit, že jste splnili všechny podmínky přijetí

 • To, že vaše předchozí vzdělání bylo kladně posouzeno, zjistíte v detailu Vaší elektronické přihlášky v Průběhu PŘ. 

 • Výsledek „přijat/a“ znamená, že jste splnili všechny podmínky přijetí a můžete přistoupit k dalšímu kroku, kterým je samotný zápis do studia. 


Jak se zapsat distančně

 • V Průběhu PŘ ve své webové přihlášce si podejte elektronickou žádost (Průběh PŘ – Žádosti). Zvolte její typ - jedná se o žádost o distanční formu zápisu, napište stručné odůvodnění a stáhněte si zápisový list. Zápisový list poté vytiskněte, podepište, vložte jeho scan nebo fotografii jako přílohu k této žádosti a žádost odešlete.  

 • Aktivaci vašeho studia provede fakulta během následujícího pracovního dne, pokud splňujete všechny podmínky přijetí. Pokud podáte žádost o distanční zápis předtím, než nám doložíte předchozí vzdělání, aktivaci vašeho studia provede fakulta poté, co ověří předchozí vzdělání.

 • To, že studium je již aktivní, poznáte tak, že žádost o distanční zápis v elektronické přihlášce je schválená.


Jak získat přístup do Studijního informačního systému (SIS)

 • O přístupové údaje prosím žádejte, ať osobně, či elektronicky, až poté, co vám aktivujeme studium. Pokud je již máte z předchozího studia, tak to samozřejmě není potřeba a tento krok můžete přeskočit.

 • Online můžete zažádat o přístupové údaje v tzv. Veřejné poradně Studijního informačního systému (téma: Distanční zápis - získání přístupových údajů).

  Číslo osoby zjistíte ve své webové přihlášce: průběh - karta Osobní údaje.

  Vygenerování přístupových údajů může v tomto případě trvat několik pracovních dní.  


Registrace předmětů na zimní semestr

 • Přístup do SIS vám umožní vytvořit si rozvrh, zapisovat se na zkoušky, prohlížet si své studijní výsledky, apod.

 • Online registrace předmětů na zimní semestr bude spuštěna 25. září v 10 hod., proto vám doporučujeme zápis do studia neodkládat. Registrace předmětů potrvá do 18. října.

 • Povinné předměty vám budou dle studijního plánu zapsány automaticky. Na bakalářském programu to má na starosti Sekretariát programu SHV, na magisterském studiu pak jednotlivé katedry. Se svými dotazy k předmětům a rozvrhu se tak prosím obracejte přímo na ně, nikoli na studijní oddělení.


Poslední změna: 24. září 2020 12:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám