Distanční zápis

Základní informace


 • Zápis ke studiu v akademickém roce 2024/2025 probíhá distančně. Zapsat se můžete průběžně do 30. 9. 20241.

 • Na studium v českém jazyce se zápis spustí od pátku 21.6.2024 od 12:00. Na studium v cizím jazyce bude možné nahrávat doklady od pondělí 3.6.2024 od 12:00.

 • Se zápisem můžete začít, až budete mít k dispozici doklad o předchozím vzdělání, což může být maturitní vysvědčení, diplom, potvrzení o absolvování.

 • Odevzdané podklady na bakalářské a navazující magisterské studijní programy bude studijní oddělení (SO) zpracovávat průběžně.

 • Schválení dokladu o vzdělání a žádosti o distanční zápis neprobíhá automaticky, zaměstnanci a zaměstnankyně SO musí dokumenty u každé osoby zkontrolovat a schválit individuálně. Objevíme-li nějaký problém, budeme Vás kontaktovat.


Postup distančního zápisu

1. krok: Doložení předchozího vzdělání

 • Elektronickou kopii originálu maturitního vysvědčení/diplomu nahrajte do své webové přihlášky (Průběh PŘ – Nahrát přílohu k přihlášce – Typ přílohy – Doklad o středoškolském / vysokoškolském vzdělání).

 • Doklad o ukončeném vzdělání můžete nahradit potvrzením o absolvování studia (lze nahrát el. kopii podepsaného originálu nebo si v SIS vygenerovat originál potvrzení s elektronickou pečetí).

 • Spolu s dokladem o předchozím vzdělání (ještě před jeho schválením) můžete současně podat i žádost o distanční zápis.

 • Soubory vkládejte ve formátu PDF. Pokud má doklad více stran, je potřeba je sloučit do jednoho souboru – ve více souborech dokument nahrát nelze.

  Jednoduchý postup, jak více stránek sloučit do jednoho souboru je např. takový, že jednotlivé fotografie nebo skeny se vloží do jednoho dokumentu ve wordu a následně se zvolí možnost uložení jako formát pdf.

 • Odevzdanou přílohu již nemůžete změnit.

 • Elektronicky nahraný doklad o vzdělání nezasílejte poštou.

 • V případě zahraničního vzdělání si projděte webové stránky fakulty https://fhs.cuni.cz/FHS-1027.html. Doporučujeme, abyste si informace na webu prostudovali a je-li potřeba, začali s procesem uznání vzhledem k jeho časové náročnosti co nejdříve.

  Výjimkou jsou doklady o vzdělání z těchto zemí: Polsko, Maďarsko a Slovinsko – v těchto případech stačí kopie diplomu a kopie jeho ověřeného překladu do češtiny nebo angličtiny. U dokladů o vzdělání ze Slovenska se žádný překlad nevyžaduje.

 • Schválení doloženého dokumentu o vzdělání poznáte ve své webové přihlášce tak, když se u výsledku přijímacího řízení (Průběh PŘ – Celkový výsledek) objeví Přijat/a (na místo nynějšího Splnil/a bodovou hranici nutnou pro přijetí či Podmínečně přijat/a). V případě potíží Vás budeme kontaktovat e-mailem a domluvíme se na vyřešení problému.

 • Pokud doložený dokument z nějakého důvodu zamítneme (např. bude nečitelný nebo kvůli chybějící stránce), budeme Vás o tom informovat na e-mail a požádáme Vás o znovunahrání správné verze.


Obdržení rozhodnutí o přijetí

 • To, že předchozí vzdělání bylo kladně posouzeno, zjistíte v detailu Vaší elektronické přihlášky v Průběhu PŘ. Výsledek Přijat/a znamená, že jste splnil/a všechny podmínky přijetí.

 • Následně od nás obdržíte rozhodnutí o přijetí, které Vám bude doručeno elektronicky do webové přihlášky (Průběh PŘ – Elektronické dokumenty). V případě, že jste neudělili souhlas s doručením elektronicky, tak Vám bude zasláno českou poštou na kontaktní adresu, nebo datovou schránkou.

 • To, že od nás obdržíte rozhodnutí o přijetí, neznamená, že jste již zapsaní do studia, i když jste již podali žádost o distanční formu zápisu. Prosíme vyčkejte až na schválení této žádosti, informace o schválení Vám přijde e-mailem a znamená, že jste byl/a právě zapsán/a do studia.


2. krok: Požádání o distanční zápis

 • Žádost o distanční zápis doporučujeme podat spolu s dokladem o vzdělání.

 • Postup pro podání žádosti o distanční zápis je následující:

  1) Nejprve je nutné si vygenerovat zápisový list (Průběh PŘ – Zápis do studia). Pokud nemáte vyplněný rodinný stav, systém po Vás bude první chtít tento údaj doplnit, poté Vám zápisový list půjde vygenerovat.

  2) Zápisový list si vytiskněte a podepište. Číslo bankovního účtu nevyplňujte, řádek je určený pro doktorské studující.

  3) Žádost naleznete v přihlášce zde: Průběh PŘ – Žádosti – Podat novou žádost – Žádost o distanční formu zápisu.

  4) Podepsaný zápisový list vložíte jako přílohu k této žádosti.

  5) Žádost o distanční zápis odešlete.

  6) V případě kladného posouzení dojde k aktivaci Vašeho studia. V případě nějakých potíží Vás kontaktujeme e-mailem.

  7) Do studia jste zapsán/a, až Vám přijde e-mail o schválení této žádosti.


Přístup do Studijního informačního systému (SIS)

 • Po aktivaci studia se můžete přihlásit do studijního informačního systému (SIS) již jako studující přes login nebo číslo osoby (tzv. UKČO) a nikoli e-mail. Naleznete je ve webové přihlášce po kliknutí do pravého horního rohu na Vaše jméno. Je to nezbytná podmínka pro zápis předmětů.

 • Rovněž si můžete osobně ve výdejním centru UK zařídit studentský průkaz (nejdříve následující den po zapsání se do studia). Získáte tak nové ověřené heslo, které vám umožní se připojit k univerzitní síti Eduroam. S sebou stačí mít doklad totožnosti, potvrzení o studiu nepotřebujete.

 • Máte-li již ověřené přístupové údaje z předchozího studia na UK, návštěva výdejního centra není nutná.

 • Po přihlášení se do SIS můžete editovat své osobní údaje, vygenerovat si Potvrzení o studiu (SIS – Osobní údaje – Tisk Potvrzení – PDF s elektronickým podpisem).


Registrace předmětů a začátek výuky

 • Začátek výuky je stanoven na úterý 1. října 2024.

 • Povinné předměty Vám budou dle vašeho studijního plánu zapsány automaticky. Na magisterském studiu to provedou tajemníci studijních programů, na bakalářském studiu Sekretariát programu SHV. Se svými dotazy k předmětům a rozvrhu se tak prosím obracejte přímo na ně.Poznámky

1

Zapsat se do studia je možné do 30.9.2024. V případě maturity nebo obhajoby bakalářské práce v termínu od 1. do 30. září, či pokud žádáte o uznání zahraničního vzdělání a o vaší žádosti nebylo do konce září rozhodnuto, je termín zápisu posunutý až do 22.10.2024.


Poslední změna: 9. květen 2024 13:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám