Studenti se specifickými potřebami

Specifické potřeby

Univerzita Karlova poskytuje uchazečům a studentům se specifickými potřebami modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek a další podpůrné služby za účelem úspěšného průběhu přijímacích zkoušek, respektive studia.


Specifickými potřebami se rozumí individuální charakteristiky znevýhodňující člověka při studiu/přijímacím řízení, které vyplývají zejména ze zrakového, sluchového, pohybového či kombinovaného postižení, ze specifických poruch učení, z chronického onemocnění či oslabení, z psychických poruch či z narušených komunikačních schopností.


Prvním krokem při poskytování služeb při studiu je vymezení potřeb studenta skrze nástroj tzv. funkční diagnostiky. Tento krok umožňuje porozumění studentově situaci a následné odpovídající nastavení vhodných podpůrných opatření.


Na koho se obrátit

Poskytované služby

Aktuality

Další odkazy

Virtuální prohlídka budovy


Na koho se obrátit

Za oblast podpory poskytované studentkám/studentům a uchazečkám/uchazečům o studium se specifickými potřebami je na fakultní úrovni odpovědná kontaktní osoba. Kontaktní osoba je při své činnosti v úzké spolupráci se studujícími, vyučujícími, Centrem Carolina, studijním oddělením, příslušnými katedrami a ústavy apod. Pokud zvažujete využití služeb pro studenty se specifickými potřebami, obraťte se na ni.


Kontaktní osoba na FHS UK: Mgr. Eliška Pincová, e-mail: , tel. 606 764 592


Poskytování služeb pro studenty se specifickými potřebami celouniverzitně zaštiťují pracovníci Centra Carolina.


Virtuální prohlídka budovy


Poslední změna: 23. srpen 2023 15:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám