Studenti se speciálními potřebami

Speciální potřeby

Univerzita Karlova poskytuje uchazečům a studentům se speciálními potřebami modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek a další podpůrné služby za účelem úspěšného průběhu přijímacích zkoušek, respektive studia.


Speciálními potřebami se rozumí individuální charakteristiky znevýhodňující člověka při studiu/přijímacím řízení, které vyplývají zejména ze zrakového, sluchového, pohybového či kombinovaného postižení, ze specifických poruch učení, z chronického onemocnění či oslabení, z psychických poruch či z narušených komunikačních schopností.


Prvním krokem při poskytování služeb při studiu je vymezení potřeb studenta skrze nástroj tzv. funkční diagnostiky. Tento krok umožňuje porozumění studentově situaci a následné odpovídající nastavení vhodných podpůrných opatření.


Na koho se obrátit

Poskytované služby

Další odkazy

Virtuální prohlídka budovy


Na koho se obrátit

Za oblast podpory poskytované studentkám/studentům a uchazečkám/uchazečům o studium se speciálními potřebami je na fakultní úrovni odpovědná kontaktní osoba. Kontaktní osoba je při své činnosti v úzké spolupráci se studujícími, vyučujícími, Centrem Carolina, studijním oddělením, příslušnými katedrami a ústavy apod. Pokud zvažujete využití služeb pro studenty se speciálními potřebami, obraťte se na ni.


Kontaktní osoba na FHS UK: Mgr. Eliška Pincová, e-mail: , tel. 606 764 592


Poskytování služeb pro studenty se speciálními potřebami celouniverzitně zaštiťují pracovníci Centra Carolina.


Virtuální prohlídka budovy


Poslední změna: 10. listopad 2022 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám