Studující se specifickými potřebami

Specifické potřeby

Univerzita Karlova poskytuje uchazečům a studujícím se specifickými potřebami modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek a další podpůrné služby za účelem úspěšného průběhu přijímacích zkoušek, respektive studia.


Specifickými potřebami se rozumí individuální charakteristiky znevýhodňující člověka při studiu/přijímacím řízení, které vyplývají zejména ze zrakového, sluchového, pohybového či kombinovaného postižení, ze specifických poruch učení, z chronického onemocnění či oslabení, z psychických poruch či z narušených komunikačních schopností.


Prvním krokem při poskytování služeb při studiu je vymezení potřeb studujícího skrze nástroj tzv. funkční diagnostiky. Tento krok umožňuje porozumění studentově situaci a následné odpovídající nastavení vhodných podpůrných opatření. Na základě funkční diagnostiky získá studující návrh podpůrných opatření, která jednak diskutuje s kontaktní osobou na fakultě, jednak ukáže vyučujícím předmětů, ve kterých by navržená opatření mohl čerpat. Tato opatření mohou zahrnovat časové kompenzace při zkoušení, studijní asistenci, individuální studijní plán a jiné formy podpory.


Na koho se obrátit

Poskytované služby

Další odkazy

Virtuální prohlídka budovy


Na koho se obrátit

Za oblast podpory poskytované studujícím a uchazečkám/uchazečům o studium se specifickými potřebami je na fakultní úrovni odpovědná kontaktní osoba. Kontaktní osoba je při své činnosti v úzké spolupráci se studujícími, vyučujícími, Centrem Carolina, studijním oddělením, příslušnými katedrami a ústavy apod. Pokud zvažujete využití služeb pro studující se specifickými potřebami, obraťte se na ni.


Kontaktní osoba na FHS UK: PhDr. Dana Bittnerová, CSc., e-mail:


Poskytování služeb pro studenty se specifickými potřebami celouniverzitně zaštiťují pracovníci Centra Carolina.


Virtuální prohlídka budovy


Poslední změna: 5. červen 2024 15:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám