Opatření děkana FHS UK č. 21/2020

Název:

Ustanovení krizového týmu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

6. listopadu 2020


Ustanovení krizového týmu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a v návaznosti na Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 46/2020 tímto opatřením ustanovuji na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) krizový tým.


Čl. 2: Krizový tým

 1. Krizový tým fakulty se ustavuje na dobu neurčitou.

 2. Předsedou krizového týmu je děkan, jeho zástupcem je tajemník fakulty.

 3. Úkolem ústředního krizového týmu je zejména:

    a. 

  sledovat a vyhodnocovat situaci,

    b. 

  koordinovat činnost jednotlivých pracovišť fakulty,

    c. 

  komunikovat a spolupracovat s ústředním krizovým štábem Univerzity Karlovy,

    d. 

  podílet se na přípravě přijímaných opatření,

    e. 

  informovat o přijímaných opatřeních ve veřejné části internetových stránek a dalšími vhodnými prostředky.

 4. Složení krizového týmu je následující:

  Marie Pětová (děkan)

  Karel Strnad (tajemník fakulty)

  Jakub Marek (předseda akademického senátu fakulty)

  Jan Černota (vedoucí oddělení informačních technologií)

  Milan Hanyš (garant bakalářského studijního programu SHV v anglickém jazyce)

  Tomáš Holeček (proděkan pro přijímací řízení)

  Iva Holmerová (proděkanka pro zahraniční styky)

  Nikola Skladanová (kontaktní osoba, koordinace informací směrem ke studentům)

  Pavla Šínová (koordinátorka fakulty v rámci opatření proti COVID-19)

  Martin Vrabec (garant bakalářského studijního programu SHV)

  Richard Zika (proděkan pro pregraduální studia)

 5. Seznam členů krizového týmu fakulty a kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 6. listopadu 2020.
V Praze dne 5. listopadu 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 3. prosinec 2020 15:58 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám