• Média
  • Tiskové zprávy
  • Násilí v blízkých vztazích - Křehké téma otevřela úspěšná premiéra Divadla utlačovaných

Násilí v blízkých vztazích - Křehké téma otevřela úspěšná premiéra Divadla utlačovaných

Násilí v blízkých vztazích - křehké téma otevřela úspěšná premiéra Divadla utlačovaných

Složité téma, které se týká násilí v blízkých vztazích napříč kulturními skupinami, mělo velmi silnou odezvu v různých komunitách. Námět premiérově představilo kabaretní vystoupení Divadla utlačovaných – PUSŤTE MĚ VEN! Premiéra oslovila diváky napříč generacemi a intenzivně rezonovala i mezi návštěvníky z řad i vietnamské či romské komunity.


Premiéra představení proběhla ve středu 16. 2. v Kampusu Hybernská. Vystoupení se věnovalo tomu, jak se proměňuje život, když se největším problémem stanou ti, kteří jsou nám nejblíže. V kabaretu Pusťte mě ven! o tom vyprávěli nejen protagonisté – Lada, Lída a Lucky, ale také konferenciérka Anja a moderátorka Líza Urbanová. Díky diváckému zájmu a intervencím do příběhu se premiéra protáhla na téměř tři hodiny!


Otvírání složitých témat

Po premiéře rovněž proběhla reflexe představení s (ne)herci. V jejím rámci účastníci mapovali zpětnou vazbu od diváků. Ta byla veskrze pozitivní s tím, že je důležité otevírat i takto křehká témata, která se týkají násilí v blízkých vztazích napříč jednotlivými kulturními skupinami. „Při přípravě představení si (ne)herci kladli otázky, které nás spojují napříč jednotlivými skupinami, národnostmi i zeměmi: Odkud se berou prázdná místa, která toužíme zaplnit přijetím druhých lidí? Proč je těžké najít spřízněnou duši? Jak zastavit násilí? Zvlášť v době, kdy zakoušíme hromadné násilí, je důležité klást si podobné otázky a hlavně na ně hledat odpovědi. V divadelní skupině se sešli mimo jiné i (ne)herci z Ruska a Ukrajiny,“ vysvětluje odborná garantka projektu Mgr. Dana Moree, Dr. z FHS UK a doplňuje: „odpovědi všichni hledali společně. To nám v pohnuté době dává špetku naděje, že možnost smíření je i tam, kde vztahy prošly zkouškou minového pole.“


Představení vzniklo v rámci projektu Divadlo utlačovaných – Empowerment pomocí kultury, podpořeného z Fondů EHP 2014-2021.


O Divadle utlačovaných

Jde o metodu, která umožňuje pojmenovat a ukázat situace, jež často zůstávají skryté prostě proto, že se dějí lidem, kteří jsou ve společnosti méně vidět. Divadlo se pak stává jazykem, který nám umožňuje situace ‚pojmenovat‘ a společně také hledat možnosti, jak je změnit.


Kontakty:

  • Mgr. Dana Moree, Dr., Odborná garantka projektu Divadla utlačovaných - FHS UK,

  • Mgr. Filip Poštulka, mediální zástupce FHS UK, M: +420 724 104 295,


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Poslední změna: 8. březen 2022 10:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám