Prestižní cenu E. E. Kische získala publikace Vězení jako zrcadlo společnosti

Prestižní cenu E. E. Kische získala publikace Vězení jako zrcadlo společnosti


Tisková zpráva, 4. října 2022


Cenu Egona Erwina Kische získali pro letošní rok na základě rozhodnutí poroty autoři Michal Louč, Klára Pinerová a Kristýna Bušková. Ocenění bylo uděleno za jedinečnou publikaci, která ukazuje, jak vězeňství odráží charakter společnosti. Kniha Vězení jako zrcadlo společnosti s podtitulem Nerovný souboj vědy, politiky a humanity 1965–1992 vyšla v Nakladatelství Karolinum.


Čím je publikace ojedinělá? Mimo jiné tím, že je výsledkem mezioborového výzkumu, který propojuje historii, orální historii a psychologii. Věnuje se změnám, kterými prošlo Československé vězeňství ve druhé polovině 20. století. Kniha se mimo jiné snaží odpovědět na následující otázky:

- Jak se vězeňství od šedesátých let vyvíjelo?

- Jaké myšlenky v převýchově byly uplatňovány?

- S jakými podmínkami se vězni museli vyrovnat?

- Jak personál přistupoval k odsouzeným a obhajoval použití disciplíny a těžké práce?Pohledem vězňů i dozorců

 „Udělení Mezinárodní ceny Egona Erwina Kische si velmi vážím. Na projektu jsme spolupracovali několik let, takže je skvělé dostat prostřednictvím ocenění takovou zpětnou vazbu. Doufám, že i díky tomu se podaří naši práci šířit mezi širší veřejnost,“ říká oceněný Michal Louč, který je doktorandem oboru Soudobé evropské kulturní dějiny na FHS UK a doplňuje: Čerpali jsme z rozhovorů vedených nejen s politickými, ale i kriminálními vězni a samotnými pracovníky vězeňství. Právě ve snaze zohlednit perspektivy různých aktérů vidím jednu ze silných stránek publikace.“


O spoluautorovi Ceny E. E. Kische:

 Mgr. Michal Louč je doktorandem na oboru Soudobé evropské kulturní dějiny (SEKD) Fakulty humanitních studií UK. Věnuje se mimo jiné problematice politických vězňů, vězeňství, orální historie a paměti.


O studijním oboru: Studijní program Soudobé evropské kulturní dějiny je v tuzemsku jediný historický obor, který tematizuje kulturní soudobé dějiny, nadto v evropském kontextu. Cílem oboru je vědecká příprava odborníků pro tematicky široce založený výzkum historie a kulturní historie včetně kulturního dědictví a tradic v období od roku 1918 až do nejaktuálnější současnosti. Prostorově obor tematizuje výměr Evropy včetně České republiky, resp. jejího předchůdce Československa. Více informací zde: https://fhs.cuni.cz/FHS-1577.html


O Mezinárodní ceně E. E. Kische

Ta je od roku 1992 udělována českým a slovenským spisovatelům literatury faktu. Nadace byla roku 1990 založena Giselou Kischovou. Patronát nad cenou převzaly Obec spisovatelů a Asociácia organizácií slovenských spisovateľov. Cena je udělována na setkáních, organizovaných Klubem autorů literatury faktu.


  • Mgr. Michal Louč, Studijní obor Orální historie FHS UK ,

  • Mgr. Filip Poštulka, mediální zástupce FHS UK, M: +420 724 104 295,


Text této zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.


Poslední změna: 12. říjen 2022 11:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám