Letní škola v Litomyšli, 2024

Komu je program určen

Program CŽV v podobě letní školy je určen učitelům češtiny a literatury, filosofie a humanitních a společensko-vědních oborů na gymnáziích a středních školách.

Záměr programu

Na nejobecnější rovině má tento výukový program učitelům středních škol prezentovat problémy spojené s přechodem studenta na vysokoškolskou liberální formu studia v oblasti humanitních věd a přitom upozornit na specifika studia, poznávání a bádání v rámci těchto vědních disciplín.


Konkrétní náplň programu vychází z faktu, že studium a bádání v oblasti filosofie, humanitních a literárních věd je založeno především na odborném studiu textů. Program se tedy zaměřuje na představení a elementární osvojení základních zásad interpretace textu, a to ohledně různých typů textu (odborného, klasického, literárního) v různých interpretačních přístupech.


Jedná se o program celoživotního vzdělávání (CŽV) akreditovaného v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Přihlášky a informace

Přihlašování na Letní školu v Litomyšli je aktuálně otevřeno - přihlášky je možné podávat do 30. června 2024 nebo do naplnění kapacit akce na e-mail .


Pokud jste se na Letní školu nestihli v minulých letech zapsat a Váš zájem o účast trvá, případně Vás zajímají podobně orientované akce, ozvěte se, prosím, na níže uvedený e-mail, kde Vám rádi poskytneme podrobnější informace o možnostech spolupráce FHS UK s pedagogy a středními školami.


Kontaktní osoba: Mgr. Dominik Kuna

Email:

Publikace k interpretaci textu

Jaroslav NOVOTNÝ. Čtení – reflexe – interpretace: Elementární úvod do práce s textem. Praha: Togga, 2021, 159 stran.Obsah


Předkládaná publikace přináší elementární uvedení do práce s textem a interpretace. Je určena především začínajícím vysokoškolským studentům humanitních oborů a filosofie, avšak také učitelům na gymnáziích a středních školách, kteří své žáky připravují na vysokoškolské studium, a případně i vysokoškolským učitelům, kteří do práce s textem a zásad interpretování své studenty na začátku studia uvádějí.


Problematika čtení a interpretování se nejprve zasazuje do širšího kontextu otázek po povaze vědění a pravdivosti ve vědách o lidských záležitostech. V dalším výkladu se pak vychází z odkrytí základních problémů, jež spočívají ve čtení a porozumění textům, aby se teprve z nich odvodily jisté nejelementárnější zásady interpretace a propedeutická doporučení pro práci s texty. Teoretickým pozadím předkládaných výkladů je především obšírné rozpracování této problematiky v moderní hermeneutice u H.-G. Gadamera.


Kniha je k dostání v tištěné i elektronické podobě:

https://www.togga.cz/

a

https://www.kosmas.cz/


Poslední změna: 31. květen 2024 13:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám