CŽV 21 - Letní škola

Fakulta humanitních studií UK nabízí účast na programu celoživotního vzdělání


LETNÍ ŠKOLA: Problematika přípravy na studium humanitních věd

Tento program je určen učitelům základů společenských věd (ZSV), filosofie, humanitních, společenskovědních a historických oborů na gymnasiích a středních školách. Jeho záměrem je poskytnout náměty a podklady pro výuku a otevřít prostor pro vzájemnou diskusi ohledně přípravy a připravenosti studentů na humanitně zaměřené studium.


Program se bude odehrávat v pracovní atmosféře max. 10-ti účastníků a jeho náplní budou jak přednášky, tak praktické semináře, a to pod vedením vyučujících a akademických pracovníků naší fakulty:


Mgr. Jaroslav Novotný, PhD. (vedoucí programu)

Doc. PhDr. Jan Horský PhD.

Mgr. Tomáš Holeček, PhD.

Mgr. Stanislav Synek, PhD.

Mgr. Hedvika Novotná


Přednášky se budou týkat:


  • možností a úskalí studia humanitních oborů;

  • problematiky poznání v humanitních oborech a filosofii, reflexe dějinnosti a úkolu interpretace;

  • problému kritického čtení textů a zásad intepretace;

  • struktury a zásad psaní odborných textů;

  • problematiky výuky filosofie, historie, humanitních a společenskovědních disciplín.


V praktických seminářích se pak budou účastníci zabývat především intepretací vybraných krátkých textů z oblasti filosofie, historie a společenských věd. Všichni účastníci obdrží v tištěné i elektronické podobě podklady k přednáškám a seminářům programu a na závěr získají certifikát o jeho absolvování.Praktické informace o programu:

Nabízený program bude probíhat od čtvrtka 24. 8. 2017 do neděle 27. 8. 2017, přičemž výuka bude soustředěna na pátek a sobotu celkem do čtyř čtyřhodinových bloků.


Místem konání bude Evropské školící centrum Litomyšl, sídlící v prostorách nově zrekonstruované budovy Zámeckého pivovaru Litomyšl, který je součástí Zámeckého návrší, areálu zapsaného na seznam památek UNESCO.Cena programu je stanovena na 3 500 Kč. V ceně je zahrnuta strava, ubytování (tři noci), 16 vyučovacích hodin programu, elektronické a tištěné podklady k přednáškám a seminářům.


Přihlašování do programu bude možné do pondělí 31. 7. 2017 na e-mailu Veškeré dotazy můžete rovněž směřovat na Mgr. Alžbětu Novákovou na tomto e-mailu, nebo na tel. +420 251 080 211.Poslední změna: 7. červen 2017 10:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám