CŽV 21 - Letní škola


Fakulta humanitních studií UK nabízí účast na programu celoživotního vzdělání


LETNÍ ŠKOLA: Problematika přípravy na studium humanitních věd


Tento program je určen učitelům základů společenských věd (ZSV), filosofie, humanitních, společenskovědních a historických oborů na gymnasiích a středních školách. Jeho záměrem je poskytnout učitelům gymnasií a středních škol náměty a podklady pro výuku a otevřít prostor pro vzájemnou diskusi ohledně přípravy a připravenosti studentů na humanitně zaměřené vysokoškolské studium. Osou programu jsou komentované příklady seminární práce s odbornými texty a zadávání, vedení a psaní referátů. Při přípravě letní školy vycházíme z připomínek a námětů účastníků minulých seminářů.


Program je akreditován v programu DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) MŠMT.


Program se bude odehrávat v pracovní atmosféře max. 10-ti účastníků a jeho náplní budou jak přednášky, tak praktické semináře, a to pod vedením vyučujících a akademických pracovníků naší fakulty (garantem programu je Mgr. Jaroslav Novotný, PhD.)


Přednášky se budou týkat:


  • možností a úskalí studia humanitních oborů;

  • problematiky poznání v humanitních oborech a filosofii, reflexe dějinnosti a úkolu interpretace;

  • problému kritického čtení textů a zásad intepretace;

  • struktury a zásad psaní odborných textů, resp. studentských referátů a seminárních prací;

  • problematiky výuky filosofie, historie, humanitních a společenskovědních disciplín.


V praktických seminářích se pak budou účastníci zabývat především intepretací (a diskusí o její výuce) vybraných krátkých textů z oblasti filosofie, historie a společenských věd. Všichni účastníci obdrží v tištěné i elektronické podobě podklady k přednáškám a seminářům programu a na závěr získají certifikát o jeho absolvování.


Praktické informace o programu:

Nabízený program bude probíhat od středy 21. 8. 2019 do pátku 23. 8. 2019.


Místem konání bude Evropské školící centrum Litomyšl, sídlící v prostorách nově zrekonstruované budovy Zámeckého pivovaru Litomyšl, který je součástí Zámeckého návrší, areálu zapsaného na seznam památek UNESCO.Cena programu je stanovena na 1 900 Kč. V ceně je zahrnuta strava, ubytování (dvě noci), 15 vyučovacích hodin programu, elektronické a tištěné podklady k přednáškám a seminářům.


Přihlašování do programu bude možné do 30. 6. 2019 na e-mailu (tel. +420 251 080 211). Jakub Zelenka Vám rovněž zodpoví veškeré dotazy k programu.


V případě, že by účast platil zaměstnavatel, prosíme o zaslání fakturačních údajů, tj. názvu organizace, adresy, IČO a DIČ, na výše uvedený email, abychom mohli vystavit fakturu. Pokud byste si účast platili sami, stačí částku zaplatit na účet 27-1842600277/0100 s VS 720309.Poslední změna: 28. květen 2019 09:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám