CŽV 21 - Letní škola v LitomyšliFakulta humanitních studií UK nabízí účast na programu celoživotního vzdělání – další program vzdělávání pedagogických pracovníků


LETNÍ ŠKOLA: Problematika přípravy na studium humanitních věd

Tento program je určen učitelům českého jazyka a literatury, filosofie, humanitních, společenskovědních a historických oborů na gymnasiích a středních školách. Jeho záměrem je poskytnout učitelům gymnasií a středních škol náměty a podklady pro výuku a otevřít prostor pro vzájemnou diskusi ohledně přípravy a připravenosti studentů na humanitně zaměřené vysokoškolské studium. Osou programu jsou komentované příklady seminární práce s odbornými, literárními i klasickými texty a zadávání, vedení a psaní referátů. Při přípravě letní školy vycházíme z připomínek a námětů účastníků minulých seminářů.


Program je akreditován v programu DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) MŠMT.


Program se bude odehrávat v pracovní atmosféře max. 20 účastníků a jeho náplní budou jak přednášky, tak praktické semináře, a to pod vedením vyučujících a akademických pracovníků naší fakulty (garantem programu je Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.).


Přednášky se budou týkat:


  • možností a úskalí studia humanitních oborů;

  • problematiky poznání v humanitních oborech a filosofii, reflexe dějinnosti a úkolu interpretace;

  • problému kritického čtení textů a zásad intepretace;

  • struktury a zásad psaní odborných textů, resp. studentských referátů a seminárních prací;

  • problematiky výuky filosofie, literatury a literární vědy, historie, dějin umění a případně dalších humanitních disciplín


V praktických seminářích se pak budou účastníci zabývat především intepretací (a diskusí o její výuce) vybraných různých typů textů (odborného, klasického, literárního) v různých interpretačních přístupech. Všichni účastníci obdrží v tištěné i elektronické podobě podklady k přednáškám a seminářům programu a na závěr získají certifikát o jeho absolvování.


Praktické informace o programu:

Místem konání je Zámecké návrší Litomyšl, sídlící v prostorách nově zrekonstruované budovy Zámeckého pivovaru Litomyšl, který je součástí areálu zapsaného na seznam památek UNESCO.
Poslední změna: 8. prosinec 2022 02:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám