• Kalendář

Kalendář


Mezinárodní konference: Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky

Fakulta humanitních studií UK společně s Archivem hlavního města Prahy, Historickým ústavem Akademie věd ČR, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Obecním domem zvou na mezinárodní konferenci Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky, která proběhne 16. a 17. října 2018.


Konference se věnuje rozvoji a vývoje Prahy a měst střední Evropy v období let 1918–1938 a uskuteční se Obecním domě hlavního města Prahy. Zhroucení středoevropských a východoevropských impérií po první světové válce vyvolalo v život řadu nových republik. Tradiční zemské metropole tak dostaly nové funkce, říšská hlavní města zažila proměnu v republikánská centra. Praha v tomto kontextu získala mocný impuls pro svůj nový růst. Současně se ovšem musela vyrovnat s výzvami dobudování infrastruktury pro správu republiky i zázemí plnohodnotného politického a reprezentačního střediska nového státu.


V současné době probíhá call for papers. V konferenci nepůjde jen o jubilejně oslavný popis modernizačního vývoje města a jeho urbanizačního rozmachu. Zajímají nás také zdroje impulsů pro rozvoj města a klademe si rovněž otázku, zda byly jednotlivé kroky racionálně podložené nebo spíše politicky (mocensky, prestižně atd.) motivované. Chápeme Prahu jako exemplární příklad hlavního města v meziválečné Evropě a domníváme se, že porozumění problémům minulosti by mohlo pomoci řešit ty dnešní.


Nabídky referátů posílejte spolu s abstraktem do 15. dubna 2018 na emailovou adresu . Organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků. Přednesené referáty budou v plném znění, případně v rozšířené verzi, otištěny v monotematickém čísle v rámci řady Documenta Pragensia. Zahraničním účastníkům bude zajištěno ubytování v ubytovacích zařízeních Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy na náklady organizátorů. Konferenční poplatek není vybírán. Jednacími jazyky jsou čeština a němčina (případně angličtina). Simultánní tlumočení z německého jazyka je zajištěno.


Začátek akce 16. října 2018
Konec akce 17. října 2018
Druh akce Konference
Organizátor Fakulta humanitních studií UK společně s Archivem hlavního města Prahy, Historickým ústavem Akademie věd ČR, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Obecním domem
Email na organizátora Marketa.Ruckova@praha.eu
Telefon na organizátora 236004020
Webové stránky https://tarantula.ruk.cuni.cz/UDALOSTI-16291-version1-konference2018_cfp_praha_v_obn.pdf
Program https://tarantula.ruk.cuni.cz/UDALOSTI-16291-version1-konference2018_cfp_praha_v_obn.pdf
Místo konání akce Obecní dům (nám. Republiky 5, Praha 1)
Cílová skupina Akademická obec
Rezervace Ano: Marketa.Ruckova@praha.eu
Vstupné Ne
Přihlásit:
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám