• Kalendář

Kalendář

Přednáška Ivy Holmerové "Budeme žít s Alzheimerem? (nejen zdravotnický pohled na Alzheimerovu nemoc)"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy vás v rámci Dnů Prahy 5 srdečně zve na veřejnou přednášku na téma „Budeme žít s Alzheimerem? (nejen zdravotnický pohled na Alzheimerovu nemoc)“, kterou pronese doc. Iva Holmerová v úterý 15. května 2018 ve 14:00 v sídle fakulty v Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice) v místnosti č. 1036.


Anotace přednášky

Ve své přednášce se bude Iva Holmerová zabývat problematikou demence, jejími nejčastějšími příčinami, tedy zejména Alzheimerovou nemocí, a představí moderní přístupy k této problematice nejen z pohledu medicíny. Diskutovat bude i možnosti, jak lze zlepšit kvalitu života lidí s demencí i jejich rodin.


O lektorce

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (foto: https://www.novinky.cz/zena/styl/350178-gerontolozka-iva-holmerova-si-je-jista-morousove-umiraji-driv.html)


Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, specializovala se v praktickém lékařství, geriatrii, veřejném zdravotnictví a medicíně dlouhodobé péče. Ph.D. v oboru sociální gerontologie. Habilitovala v oboru kulturní a sociální antropologie problematikou péče o seniory a Alzheimerovy choroby. Působí jako zakládající ředitelka Gerontologického centra v Praze, proděkanka pro zahraniční vztahy UK FHS, zakladatelka Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO ILC CZ) a jako hostující profesorka na University of the West of Scotland. Vědecky a profesně se věnuje problematice péče o seniory, gerontologie, dlouhodobé péče a péči o lidi žijící s demencí.. Je předsedkyní Alzheimer Europe a předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti, členkou výboru INTERDEM, EUGMS, ELTECA a zakladatelkou České alzheimerovské společnosti. Je řešitelkou či spoluřešitelkou rozvojových a výzkumných projektů, jak tuzemských, tak v zahraniční spolupráci, v poslední době například FRAM (program EK Progress), projekty řešící problematiku dlouhodobé péče dle zadání IGA MZ ČR, Projekt CamDEM pro AZV MZ ČR ve spolupráci s University College London, mezinárodní Projekt PALLIARE (Erasmus +KA2), INDUCT (ICT Marie Currie H2020, University of Nottingham), FWF GACR LA projekt databáze dlouhodobé péče a další. V publikační činnosti se zaměřuje zejména na problematiku demence, dlouhodobé péče a péče o geriatrické pacienty.


Další informace

Akce je určena široké veřejnosti a je součástí Dnů Prahy 5. Vstup volný.


Dny Prahy 5 2018


Přečtěte si rozhovor – Iva Holmerová: O mýtech o stáří mám vždycky celou přednášku.


Začátek akce 15. května 2018 v 14:00
Konec akce 15. května 2018 v 15:00
Podtitul Přednáška Ivy Holmerové "Budeme žít s Alzheimerem? (nejen zdravotnický pohled na Alzheimerovu nemoc)"
Druh akce Přednáška
Organizátor FHS UK
Email na organizátora pr@fhs.cuni.cz
Telefon na organizátora 251 080 212
Místo konání akce U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, místnost 1036 v přízemí
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Rezervace Ne
Vstupné Ne
Bezbariérový přístup Ano
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám