• Kalendář

Kalendář

FHS Kiosek v CSU: Lenka Vojtíšková, Marie Zetová

Fakulta humanitních studií UK a Centrum pro současné umění Praha zvou na přednášku Lenky Vojtíškové a Marie Zetové z cyklu Kiosek, která se uskuteční 23. června 2022 v 17:00 hod. v Centru pro současné umění (Dukelských hrdinů 500/25a, Praha 7). Kiosek je cyklus přednášek, na kterém se podílí studenti, doktorandi a přednášející z Fakulty humanitních studií, který paralelně doplňuje, komentuje a reaguje na výstavy v Centru současného umění v Galerii Kurzor.


UDÁLOST NA FACEBOOKU


Lenka Vojtíšková: Prostor před prostorem: Chóra a utopie

Lenka Vojtíšková bude ve své přednášce konfrontovat měřitelný prostor galerie s představou jistého před-prostoru. Pokusí se problematizovat otázky, zda konfigurace uměleckých děl v galerii dává vzniknout jejich významu a nakolik jejich umístění generuje způsoby, jak s nimi nakládat. Obrysy onoho před-prostoru načrtne skrze reflexi pojmu chóry s důrazem na jeho možný utopický rozměr. Funguje tento před-prostor jako aktivní princip, jako mezera mezi věcmi, nebo jako jejich útočiště? V jakém smyslu ho lze myslet před-, jak se chová vůči toku času? A jak prorůstá do míst, ve kterých se pohybujeme?


Marie Zetová: Sediment, sentiment a vlákno času

Marie Zetová se ve svém komentáři k výstavě Bone Tone Shelf Self zaměří na to, jakým způsobem vystavené objekty reflektují problém časovosti, a potažmo paměti, která nám časový rozměr naší existence zpřístupňuje. Výchozí otázkou, již si nad vystavenými díly položíme, bude, do jaké míry naše minulost a paměť zakládají naši identitu – a jakými cestami se tak děje. Je paměť subjektu spíše sediment nebo archiv přístupný archeologickému či historickému zkoumání? Nebo je přínosnější ji chápat jako dynamický tvořivý proces, v němž neustále dochází k proplétání různých časových rovin, reálných i fikčních událostí, a ve kterém není na místě činit rozdíl mezi vzpomínkou, představou nebo snem?


Mgr. Lenka Vojtíšková a Mgr. Marie Zetová jsou absolventkami navazujícího magisterského programu Elektronická kultura a sémiotika a nyní doktorandkami v oboru Sémiotika a filozofie komunikace na FHS UK.


Začátek akce 23. června 2022 v 17:00
Konec akce 23. června 2022 v 19:00
Druh akce Přednáška
Organizátor Fakulta humanitních studií UK, Nadace a Centrum pro současné umění
Místo konání akce Centrum pro současné umění (Dukelských hrdinů 500/25a, Praha 7)
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Rezervace Ne
Vstupné Ne
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám