• Aktuality

Aktuality

15. října 2020

Nová kniha Martina Charváta: Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval

V nakladatelství Akademie múzických umění v Praze vyšla nová publikace Martina Charváta „Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval“. Mgr. Martin Charvát, Ph.D., je absolventem magisterského programu Elektronická kultura a sémiotika na Fakultě humanitních studií UK.


Nová kniha Martina Charváta: Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval

KOUPIT


Anotace: Monografie se zabývá medialitou díla Karla Teigeho a Vítězslava Nezvala, dvou vůdčích postav českého poetismu, z pohledu filozofie médií. V duchu uvažování Marshalla McLuhana, o které se Martin Charvát opírá, nejsou pro něj média neutrální prostředník, nýbrž způsob vidění a pociťování, který determinuje lidskou zkušenost. Zkoumá, jakým způsobem dochází ve vybraných textech Teigeho i Nezvala k – jakkoliv implicitní – tematizaci vztahu světa, techniky, médií a společnosti, resp. lidského bytí ve světě. Vychází při tom z předpokladu, že u těchto dvou autorů lze rozklíčovat specifickou „mediální ontologii“, která do značné míry určuje jejich nazírání na svět a tvoří tak fundamentální rovinu jejich myšlení. Kniha je určena akademickým odborníkům na filozofii médií, ale také dalším zájemcům o české moderní umění, osobnosti českého poetismu a avantgardního umění.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám