• Aktuality

Aktuality

3. listopadu 2020

Zemřel Jan Bouzek

Profesor Jan Bouzek (foto: http://ukar.ff.cuni.cz/)


NEKROLOG OD PAVLA TITZE


BÁSEŇ - PAMĚTI JANA BOUZKA


Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

*17. 2. 1935 †3. 11. 2020


Klasický archeolog s přesahem do filozofie a antropologie. Jeho hlavní specializací byla raně řecká, etruská a thrácká archeologie. Mnoho studií věnoval prehistorické středoevropské a římsko-provinciální archeologii a antickým tradicím v českém umění.


Narodil se 17. 2. 1935 v Praze. Vystudoval prehistorickou a klasickou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde se také v roce 1958 stal asistentem, v roce 1962 odborným asistentem; v roce 1966 získal titul CSc. a roku 1967 PhDr. V letech 1967–1968 byl stipendistou Humboldtovy nadace na univerzitě v Tübingenu, na přelomu let 1968–1969 obhájil první habilitační práci, ale habilitační řízení bylo zrušeno. Roku 1980 obhájil druhou práci, v roce 1983 byl jmenován docentem, 1991 profesorem, 1992 získal hodnost DrSc.

V letech 1969–1991 řídil oddělení klasické archeologie v Národním muzeu v Praze. Od prosince 1989 do ledna 1991 byl proděkanem Filozofické fakulty UK, v letech 1993–2001 ředitelem a do roku 2012 zástupcem ředitele Ústavu pro klasickou archeologii, který fakticky vedl (i když nemohl být úředně pověřen) od roku 1969 spolu s Galerií antického umění v Hostinném a Muzeem antického sochařství a architektury v Litomyšli. Přednášel i na Fakultě humanitních studií UK.


S Drahomírem Kouteckým organizoval řadu výzkumů v severozápadních Čechách a na Moravě.

V zahraničí dokončoval projekty v Kyme v Turecku, na Samothráce v Řecku, vedl výkopy v rámci projektů UNESCO v Anuradhapuře (Srí Lanka) a Bejrútu (Libanon); zevrubně zkoumal řecké město Pistiros v Bulharsku.


Přednášel v Archeologickém ústavu James Eliot Norton Memorial v USA a byl hostujícím profesorem na univerzitách v Minnesotě, Tübingenu, ve Vídni, v Salcburku, v Montpellieru a na École Pratique des Hautes Études v Paříži; přednášel též na Masarykově univerzitě v Brně, na Komenského univerzitě v Bratislavě a na Opolské univerzitě v Polsku.


Vybrané významné publikace:

The Knovíz Settlement in NW Bohemia (s D. Kouteckým a E. Neustupným), Praha 1966

Homerisches Griechenland, Praha 1969

Graeco-Macedonian Bronzes, Praha 1974

The Aegean, Anatolia and Europe: Cultural Interrelations in the 2nd millennium B.C.,

Goethenburg–Praha 1985

Studies of Greek Pottery in the Black Sea Region, Praha 1990

Od mýtu k logu (se Z. Kratochvílem), Praha 1994

Řeč umění a archaické filosofie (se Z. Kratochvílem), Praha 1995

Greece, Anatolia and Europe in the Early Iron Age, Jonsered (Astrom) 1997

The Lusatian Culture in NW Bohemia (s D. Kouteckým), Most 2000

Thracians and Their Neighbours, Praha 2005

Keltové našich zemí v evropském kontextu, Praha 2007

Umění a myšlení, Praha 2009

Pravěk českých zemí v evropském kontextu, Praha 2011

Vznik Evropy, Praha 2013

Mezi archeologií a historií, Praha 2016

Art and Mind. The Development of Human Mind as seen through the Art, Praha 2018

Studies of Homeric Greece, Praha 2018

Sborníky: editor a hlavni autor (Kyme I–II, 1975 a 1980, Samothrace, 1985, Ceylon between East and West, 1993, ve spolupráci Pistiros I–VI, 1996, 2002, 2007, 2010, 2013, 2016 – vysledky česko-bulharsko-britského výzkumu řeckého emporia Pistiros v Bulharsku), tři sborníky Corpus Vasorum Antiquorum, Československo 1–2, respektive Česká republika 3, a jeden z Corpus Speculorum Etruscorum (s J. Gy. Szilagyi, Rome 1992)

Mýty Řeků a jejich sousedů, Praha 2020 (v tisku)


– dlouholetý šéfredaktor časopisu Studia Hercynia

– více než 350 studií a článků pravidelně publikovaných ve většině evropských zemí a v USA

– organizátor mnoha výstav, mj. dvou univerzitních muzejních (Hostinné, Litomyšl), konferencí a přednášek

– účast na konferencích v zemích celého světa

– autor mnoha populárně-naučných knih


Výběr ocenění a publikací na počest J. B.

– 1994 – Cena rektora Univerzity Karlovy za Závěrečnou zprávu o výkopech na Srí Lance

– 1995 – stříbrná medaile Univerzity Karlovy

– čestný občan města Volterra v Itálii a Dignitario dell‘ Ombra della Sera tamtéž

– dva sborníky publikované u příležitosti jeho 60. narozenin (Eirene 31, 1995 s jeho bibliografií a Studia Hercynia I, 1997), jedna kniha (A. Harding, Evropa v době bronzové) a několik článků u příležitosti jeho 65. narozenin

– dva další sborníky na počest J. B., národní a mezinárodní (publikováno Brill, Leiden), u příležitosti jeho 70. narozenin

– 2011 – sborník na počest J. B. (The Black Sea, Greece, Anatolia and Europe in the First Millennium BC, ed. G. A. Tsekhladze, nakladatelství Peeters, Leuven – Paris – Walpole, MA)

– 2012 – ocenění Ministerstva kultury Bulharské republiky za přínos bulharské kultuře a její popularizaci

– 2015 – zlatá medaile Univerzity Karlovy a medaile města Septemvri, Bulharsko

– 2019 – sborník z konference Contacts, Migrations and Climate Change, uspořádané r. 2015

u příležitosti životního jubilea (EUDAIMON: Studies in Honor of Jan Bouzek, eds. A. Harding,

V. Klontza-Jaklova, P. Pavúk)

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám