• Aktuality

Aktuality

16. prosince 2020

Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací v zimních termínech

1. Odevzdávání závěrečných prací

Odevzdání bakalářských a diplomových prací proběhne ve standardním termínu určeném harmonogramem akademického roku 2020/2021, tj. 8. ledna 2021 (resp. do 8. 1. včetně). Závěrečné práce je do tohoto termínu nutné odevzdat elektronicky v SIS. Odevzdání tištěných verzí závěrečných prací se řídí pokyny pracovišť jednotlivých bakalářských a magisterských studijních programů. Každé pracoviště má určené speciální úřední hodiny, kdy je možné přinést výtisky prací a přihlášky ke státním závěrečným zkouškám a obhajobám. Samozřejmě práce lze odevzdat i ve standardních úředních hodinách příslušných pracovišť. Vzhledem k protiepidemickým opatřením mohou být úřední hodiny upraveny, vždy je potřeba se řídit aktuálními informacemi na webu, případně se na odevzdání práce domluvit individuálně s tajemníky/tajemnicemi. Tištěné verze prací se budou odevzdávat v jednom výtisku (některé magisterské programy budou požadovat dva výtisky, opět je tedy potřeba sledovat webové stránky.) V případě akutního onemocnění či nařízené karantény je možné požádat o pozdější odevzdání výtisků prací, případně je poslat poštou. Odevzdání elektronických verzí prací v SIS do určeného termínu nelze odkládat (o eventuálních výjimkách rozhodne garant studijního programu).


2. Státní zkoušky a obhajoby

Státní zkoušky a obhajoby se budou konat v období určeném harmonogramem akademického roku, tj. od 18. 1. do 12. 2. 2021. Zatím předpokládáme, že zkoušky proběhnou prezenčně za dodržení všech hygienických opatření, tj. předepsaných rozestupů mezi účastníky zkoušky, použití roušek a dalších preventivních kroků, pokud nedojde k zásadnímu zhoršení epidemiologické situace a vláda nenařídí další omezení. Pokud by k tomu došlo, státní zkoušky i obhajoby by se konaly hybridně či zcela distančně (v aplikaci MS Teams). Garanti SP opět mohou schválit výjimky v režimu konání obhajob. Máte-li vážný důvod, bez ohledu na aktuální epidemiologickou situaci, aby Vaše obhajoba proběhla distančně, obraťte se prosím na zástupce svého studijního programu.


3. Konání jiné části SZ než je Obhajoba bakalářské práce a Zkouška z humanitní vzdělanosti pro studenty programu SHV

Státní zkoušky EDK, SVIP a FKHV proběhnou opět v období vymezeném harmonogramem, tj. od 4. 1. do 19. 2. (termín odevzdání přihlášky do 11. 12. 2020). Konkrétní termíny koordinuje Sekretariát programu SHV, komise vypisují tajemníci: EDK – , SVIP – , FKHV – . Také tyto zkoušky se konají prezenčně, pokud nebude omezena osobní přítomnost studentů na zkouškách či nenastanou jiné vážné důvody.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám