• Aktuality

Aktuality

24. března 2021

Podcast k 90. narozeninám Mirjam Moravcové

V pondělí 22. března 2021 oslavila své 90. narozeniny doktorka Mirjam Moravcová. U této příležitosti vznikl podcast, který prezentuje část její nepublikované studie s názvem „Flamendr, Švihák, Frajer a Pepík: subkultury mládeže v Praze poloviny 19. – počátku 20. století“.


PODCAST K POSLECHU (SOUNDCLOUD)


Studii čtou mladí/mladší kolegové antropologové, kteří svým odborným zájmem se s obsahem textu na různých místech potkávají. V pořadí prezentujících jsou to: Hedvika Novotná, která psala antropologické studie na základě analýzy písemných pramenů a také se (mimo jiné) zabývá studiem subkultur; Martin Heřmanský, pro kterého je studium subkultur jedním z profilujících témat a danou problematiku také přednáší na FHS UK; Michael Rádl, který se dlouhodobě věnuje problematice nemajetných, resp. marginalizovaných skupin společnosti; Veronika Seidlová, etnomuzikoložka, která zkoumá hudební performance jako nástroj vyjednávání skupinových identit; Markéta Levínská, která kromě otázek vzdělávání žáků ze sociálně vyloučených rodin se věnovala problematice odívání dětí a teenagerů; a Dana Bittnerová, která z tohoto textu čerpala (mimo jiné) na počátku své pedagogické kariéry a pro účely podcastu text editovala. Úvodní slovo a technická redakce pak náleží Ivaně Skenderija, která se s osobností dr. Moravcové setkává ve vztahu ke studiu Balkánu. Věříme, že podcast přinese radost nejen jubilantce, ale také mnohým dalším kolegům, graduovaným odborníkům a studentům.


Text ke stažení: Mirjam Moravcová, Flamendr, Švihák, Frajer a Pepík: subkultury mládeže v Praze poloviny 19. – počátku 20. století


PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc., je etnoložka, která působí na Fakultě humanitních studií UK od jejího založení. Během své akademické dráhy prostřídala celou řadu akademických ústavů a badatelských témat: studium menšin v jihovýchodní Evropě, etnologii dělnictva a města, ikonografii středověku či středověké tkaniny. Mezi současná témata jejího výzkumu patří každodennost etnických diaspor, etnických skupin a migrantů se zaměřením na svátečnost a materiální kulturu. Je autorkou řady knih o identitě národnostních menšin a etnických komunit na území ČR.


PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám