• Aktuality

Aktuality

13. července 2021

Ohlédnutí za konferencí Sto let Ruchu filosofického

Na Fakultě humanitních studií UK proběhla ve dnech 21 až 25. června 2021 studentská konference, která se soustředila na témata a otázky spojené s časopisem Ruch filosofický (1921–1942). Osm panelů (Čtenářská kultura; Socialistické hnutí; Ženské hnutí; Česká filosofie; Slovanská filosofie; Mezi fyzikou a filosofií; Náboženská chudba; Spiritismus, okultismus, mysticismus) a pět kontextových přednášek (prof. J. Vojvodík, prof. D. Musilová, dr. J. Chavalka, dr. O. Váša a dr. J. Šenovský) bylo rozprostřeno do pěti dnů intenzivní konference, jejímž cílem bylo filosoficky adresovat živé problémy období první republiky. Na konferenci aktivně participovali především studující FHS UK, ale také z KTF UK, FF UK, MFF UK, UHK a UPCE. Organizátory konference jsou Společnost pro filosofickou antropologii (www.sfa.cuni.cz) a filosofický spolek Koridor.


Program dále obohatilo loutkové představení divadelní hry Dios od Ladislava Klímy, přednáška dr. Balouna z historické antropologie na FHS UK a přednáška RNDr. Dana Krále z MFF UK.


Ohlédnutí za konferencí Sto let ruchu filosofického (Fotografie: Tatiana Badurová)


Velkou devizou konference byl jednak její mezioborový přesah od filosofie přes historii až po kvantovou fyziku, jednak i její formát: šlo o první hybridní a zároveň plně streamovanou konferenci v Čechách i na Slovensku.


Ohlédnutí za konferencí Sto let ruchu filosofického (Fotografie: Tatiana Badurová)


Konference byla uspořádána za podpory FHS UK v rámci projektu SVV UK a za její organizací stojí Mgr. Tatiana Badurová, Mgr. Radek Holodňák, dr. Jakub Chavalka a dr. Ondřej Váša. Speciální dík patří Q-Records a Tomáši Karbanovi za ošetření zvukové stránky streamu, ansámblu Rodinného divadla s Alešem Vymětalem v čele, Gabriele Vičanové za grafické zpracování plakátů konference a doprovodné vizuální instalace (ke shlédnutí v učebně 2.11), a v neposlední řadě také všem, kdo se konference účastnil či nějakým způsobem přidal ruku k dílu.


Ohlédnutí za konferencí Sto let ruchu filosofického (Fotografie: Tatiana Badurová)


Na Facebooku jsou k dispozici videozáznamy všech přednášek, jakož i fotogalerie.


Fotografie: Tatiana Badurová


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám