• Aktuality

Aktuality

26. dubna 2022

Na FHS probíhá orientační kurz pro osoby postižené válkou na Ukrajině

Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy právě probíhá Orientační kurz pro osoby postižené válečným konfliktem na Ukrajině, kterého se nyní aktivně účastní 75 posluchačů a posluchaček. Garantuje kurz proděkan fakulty doktor Tomáš Holeček, organizaci kurzu a koordinaci dobrovolníků zajišťují Marie Yankouskaya, Varvara Borisová, Monika Picková, Hana Gabrielová, Eva Horáčková a Dominik Kuna ze Studijního oddělení FHS UK. Nápad realizovat kurz vznikl začátkem března, hned v březnu také proběhl sběr přihlášek a už v dubnu byl program zahájen. Konec kurzu je plánován na 31. května 2022.


Obsahovou náplň kurzu lze rozdělit do čtyř základních směrů: výuka českého jazyka, zájmové přednášky, volnočasové aktivity a individuální konzultace.


Výuka českého jazyka

Do jazykové výuky je zapojeno 21 dobrovolníků a dobrovolnic z řád studujících Fakulty humanitních studií původem z České republiky, Ukrajiny, Ruské federace, Běloruska a dalších zemí. Kromě základní výuky, která se koná dvakrát týdně ve skupinkách do 10 osob, posluchači a posluchačky mají možnost navštěvovat i tzv. lekce procvičování jazykových kompetencí. Organizační tým též za finanční podpory fakulty nakoupil a vybavil účastníky gramatickými pomůckami a studijními materiály. Koordinaci výuky českého jazyka zajišťuje Hana Gabrielová.


Zájmové přednášky

V rámci cyklu zájmových přednášek se posluchači a posluchačky mohou seznámit s Fakultou humanitních studií, českým akademickým prostředím a sociokulturním kontextem České republiky. Výuku zájmových přednášek provádí jak vyučující (J. Marek, S. Synek, M. Putna, S. Muhič Dizdarevič, T. Mašek, M. Veselský), tak i studující fakulty (I. Šulc, I. Zavorotchenko, K. Zhuk a další). Zájmové přednášky probíhají v různých jazycích, vyučující nabízí výklad v českém, anglickém a ruském jazyku. Průběh zájmových přednášek zajišťuje hlavní koordinátorka kurzu Monika Picková.


Volnočasové aktivity

V rámci volnočasových aktivit, které jsou též zajištěny vyučujícími a studujícími FHS UK, se posluchači kurzu účastní naučných procházek po Praze, navštěvují kulturní instituce a rozvíjí kreativní dovednosti. Jedná se zpravidla o jednorázové události, avšak některé akce mají podobu pravidelných setkání. O organizaci volnočasových aktivit se stará Dominik Kuna.


Individuální konzultace

Individuální konzultace, které posluchačům a posluchačkám nabízejí Marie Yankouskaya a Varvara Borisová, jsou určeny primárně osobám, které plánují zahájit studium na vysoké škole v ČR. V rámci těchto konzultací dostávají zájemci informace o přijímacím řízení na fakultě i mimo ni, nostrifikaci dokumentů, potřebných dokladech a důležitých termínech. Již nyní projevili někteří účastníci kurzu zájem o studium na naší fakultě a podali si na příští rok přihlášku.


Další zajímavosti

  • Na všechny akce v rámci kurzu se posluchači přihlašují prostřednictvím speciálně zřízeného rezervačního systému, jehož správu zajišťuje Eva Horáčková.

  • Účastníci kurzu, kteří jsou zároveň studenty ukrajinských vysokých škol, mají mimo jiné nárok být na FHS UK zapsány v rámci zahraniční stáže jako tzv. free moveři. Práci s touto cílovou skupinou zajišťuje Nikola Skladanová, která zároveň pomáhá osobám s odlišným akademickým zázemím kontaktovat relevantní fakulty UK.


Srdečně děkujeme všem studentům a zaměstnancům FHS, kteří se podílejí na realizaci programu!

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám