• Aktuality

Aktuality

22. listopadu 2022

Vyšel sborník z konference Sémiotika a ideologie – Lenka Vojtíšková a Jakub Zítko (eds.)

Vyšel konferenční sborník Sémiotika a ideologie, jehož editory jsou doktorandi studijního programu Sémiotika a filosofie komunikace Fakulty humanitních studií UK Lenka Vojtíšková a Jakub Zítko. Mezi příspěvky naleznete mnoho textů, které jsou také výsledky práce studujících a doktorandů FHS UK.


KOUPIT


Anotace

Sborník Sémiotika a ideologie je vyústěním stejnojmenné studentské konference konané v roce 2020 pod záštitou programu Elektronická kultura a sémiotika na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Jednotlivé příspěvky vznikly jako reakce na následující otázky: Jakým způsobem jsme schopni vztahovat se k natolik širokému pojmu, jaký představuje právě ideologie? A jak k němu zaujmout kritický odstup? Obdobné otázky si přitom můžeme klást také ve vztahu k sémiotice. Studium ideologie zde překračuje její hranice, ale zároveň se k ní, ať už explicitně, nebo implicitně, vztahuje a užívá jejího pojmového aparátu. Sborník sestává z textů, které se z co nejobecnější perspektivy snaží pojem ideologie teoreticky uchopit, ale také z příspěvků, které analyzují působení ideologie v konkrétních oblastech, například hudbě či filmu. Autoři se dotýkají rovněž otázek spojených s kritickým myšlením nebo etikou velkých dat.


VÍCE INFORMACÍ

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám