• Aktuality

Aktuality

25. listopadu 2022

Výstavy: Kampus FHS pohledem studentů krajinářské architektury / Prostory 22

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 v 17:30 hod. proběhla v prostorách oranžového foyer vernisáž dvou komplementárních výstav, které prezentují různé pohledy na okolí nové budovy FHS v Tróji. Kampus Fakulty humanitních studií prezentuje vizi studentů krajinářské architektury Fakulty architektury ČVUT, jak by bylo možno proměnit veřejné prostory kolem budovy. Naopak výstava Prostory 22 představuje etnografie „mikroprostorů“, které žily a žijí vedle FHS. S výsledky antropologického výzkumu, který realizovali studenti FHS UK, je možné se v širším záběru seznámit na webových stránkách projektu na adrese prostory22.fhs.cuni.cz. Na ty lze snadno vstoupit také pomocí QR kódů umístěných na každém z panelů vpravo dole.


Výstavy: Kampus FHS pohledem studentů krajinářské architektury / Prostory 22 (foto: František Drábek)


Výstavy: Kampus FHS pohledem studentů krajinářské architektury / Prostory 22 (foto: František Drábek)


Jsme rádi, že se podařilo navázat spolupráci s kolegy z FA ČVUT, kterou budeme rozvíjet i nadále, neb věříme, že může být pro studenty obou fakult přínosná. A pokud jde o úpravy okolí, které by uvítali nejen studenti a zaměstnanci naší fakulty, ale i fakulty matematicko-fyzikální a studenti ubytovaní na sousední koleji, i v tomto směru se snažíme o posun a řešení, zejména ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.


Výstavy: Kampus FHS pohledem studentů krajinářské architektury / Prostory 22 (foto: František Drábek)


Výstavy: Kampus FHS pohledem studentů krajinářské architektury / Prostory 22 (foto: František Drábek)


Výstavy: Kampus FHS pohledem studentů krajinářské architektury / Prostory 22 (foto: František Drábek)


Výstavy: Kampus FHS pohledem studentů krajinářské architektury / Prostory 22 (foto: František Drábek)


Výstavy: Kampus FHS pohledem studentů krajinářské architektury / Prostory 22 (foto: František Drábek)

Výstavy: Kampus FHS pohledem studentů krajinářské architektury / Prostory 22 (foto: František Drábek)


Výstavy budou v prostorách fakulty k vidění do 31. prosince 2022.


Výstavy: Kampus FHS pohledem studentů krajinářské architektury / Prostory 22 (foto: Andrea Malá)

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám