• Aktuality

Aktuality

31. ledna 2023

Nová kniha: Encyklopedie Církve československé husitské (Zdeněk R. Nešpor a kol.)

V nakladatelství Karolinum vyšla nová kniha Encyklopedie Církve československé husitské (Zdeněk R. Nešpor a kol.). Kromě profesora Zdeňka Nešpora, vedoucího Katedry historických věd na FHS UK, se na knize podílela naše kolegyně doktorka Blanka Altová a také doktor Pavel Kolář z Husitské teologické fakulty UK.


KOUPIT


Anotace

Církev československá (husitská) byla po většinu 20. století druhou nejpočetnější českou církví, i dnes patří mezi nejvýznamnější náboženské organizace. Je v mnoha ohledech světovým unikátem. Její vznik před sto lety byl v rámci jediného národního společenství největším církevním rozkolem od časů reformace, církev prošla a stále prochází složitým a myšlenkově podnětným hledáním teologické a spirituální identity. Encyklopedie Církve československé husitské přibližuje nejen obecné, ale především lokální a regionální rozměry těchto snah. Poskytuje základní informace o vzniku a vývoji všech jednotlivých náboženských obcí a dalších organizačních útvarů církve stejně jako shrnující kapitoly o její historii, teologii a liturgice, vývoji sakrální architektury a proměnách členské základny.


Encyklopedie Církve československé (husitské) završuje náboženskohistorickou topografii moderních nekatolických křesťanských církví v České republice, započatou Encyklopedii moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska (2009) a Encyklopedií menších křesťanských církví v ČR (2015).Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám