• Aktuality

Aktuality

14. září 2023

Nová kniha prestižního nakladatelství Bloomsbury se dvěma kapitolami z naší fakulty

Vedoucí Katedry filosofie Mgr. Jakub Marek, Ph.D. a doktorandka Mgr. Tatiana Chavalková Badurová dosáhli skvělého akademického výsledku - každý přispěl kapitolou do čerstvě publikované knihy Kierkegaard and Possibility prestižního britského nakladatelství Bloomsbury. Kapitola Jakuba Marka nese název On Being Educated for the Possibility by The Concept of Anxiety, příspěvěk Tatiany Chavalkové Badurové se jmenuje Isaac I cannot Understand: Sacrifice and the Possibility of Radical Intersubjectivity. Obě kapitoly tvoří zvláštní sekci publikace nazvanou Possibility and Freedom. Knihu editovala Erin Plunkett z University of Hertfordshire.


"Takmer každý text ku Kierkegaardovej Bázni a chvení sa zameriava na Abraháma, otca viery. Akú úlohu však v biblickej obeti, v synovražde, zohráva Izák? Je predsa viac než nemým baránkom, hoci na horu Mória stúpa rovnako mlčky, ako jeho otec. Vo svojej analýze som sa preto sústredila na Izáka a ukázala, ako jednoduchý presun pozornosti radikálne mení obvyklé čítanie problému obeti, viery a intersubjektivity," uvádí svou kapitolu Tatiana Chavalková Badurová.
Překlad anotace


Jak naše pojetí možnosti přispívá k chápání sebe sama a světa? V jakém smyslu se možné liší od pouze pravděpodobného a co by znamenalo považovat možnost za součást skutečnosti? Tato kniha je příležitostí nahlédnout na Kierkegaarda jako na autora, který přispívá k osobitě pojaté fenomenologii, ontologii a psychologii možnosti, jež se zabývá otázkou našeho existenciálního vztahu k možnému.


Termín "možnost" (Mulighed) a jeho varianty se v Kierkegaardových spisech vyskytují se zvláštní frekvencí. Možnost, klíčová pro Kierkegaardovo chápání sebe sama, je v jeho dílech spojena s řadou klíčových pojmů: od imaginace, úzkosti, zoufalství a "okamžiku" až po myšlenku v Nemoci k smrti, že "Bůh je, že všechno je možné". V reakci na to, co považuje za hegelovské a aristotelské nepochopení možnosti, nabízí Kierkegaard neotřelé čtení možného, které následně přímo ovlivňuje filozofy 20. století, jako jsou Heidegger, Deleuze a Derrida.


Kierkegaard podává bohatý výklad o tom, jak nám úzkost a zoufalství jakožto prožitky možnosti nejen ukazují kontingenci a křehkost systémů a identit, které v současnosti obýváme, ale také odhalují zásadnější kontingenci, která vyžaduje nový způsob vztahování se k možnému. Naděje, víra a láska jsou pro Kierkegaarda postoje, v nichž se smysl utváří přijetím kontingence. V době politické, společenské a environmentální nejistoty se Kierkegaardovo dílo věnující se radikální možnosti zdá relevantnějším než kdy dříve.


Obsah


Foreword, George Pattison (University of Glasgow, UK)

Introduction: Existence and possibility, Erin Plunkett (University of Hertfordshire, UK)


Part I: Possibility and the Philosophical Tradition

1. From Possibility to Actuality and Back Again: Kierkegaard's Ontology of the Possible and the Actually Ideal, Jeff Hanson (Harvard University, USA)

2. 'What Our Age Needs Most': Kierkegaard's Metaphysics of Virkelighed and the Crisis of Identity of Philosophy, Gabriel Ferreira (UNISINOS, Brazil)


Part II: Possibility and Experience

3. Possibility, Meaning, and Truth: Kierkegaardian Themes in Proust, Rick Anthony Furtak (Colorado College, USA)

4. The Secrecy of Possibility in Kierkegaard's “Pattern”, Frances Maughan-Brown (College of the Holy Cross, USA)

5. Kierkegaard and Deleuze: Anxiety, Possibility and A World Without Others, , Henry Somers-Hall (Royal Holloway, University of London, UK)


Part III: Possibility and Freedom

6. On Being Educated for the Possibility by The Concept of Anxiety, , Jakub Marek (Charles University, Czech Republic)

7. Isaac I cannot Understand: Sacrifice and the Possibility of Radical Intersubjectivity, , Tatiana Chavalková Badurová (Charles University, Czech Republic))


Part IV: Possibility and Hope

8. Just a Glance! Kierkegaard's Eschatology of the Possible, Saitya Brata Das (Jawaharlal Nehru University, India)

9. Climate Despair from a Kierkegaardian Perspective: Asceticism, Possibility and Eschatological Hope, Hjördis Becker-Lindenthal (Cambridge University, UK)

10. Hope in the Task of Forgiveness, John Lippitt (Institute for Ethics & Society at Notre Dame, Australia)


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám