• Aktuality

Aktuality

21. září 2023

Den architektury 2023 na FHS UK

Fakulta humanitních věd Univerzity Karlovy zve na letošní ročník akce Den architektury, v rámci něhož se její budova oceněna například Grand Prix Architektů opět otevře široké veřejnosti. Zájemci a zájemkyně mohou naši školu navštívit v pátek 30. září mezi 14. a 18. hodinou. Kromě centrální dvorany budou zpřístupněny typické seminární místnosti, posluchárny a fakultní knihovna, proběhne i komentovaná prohlídka s architektkou Ing. arch. Mgr. Marií Pětovou, Ph.D., která působila jako děkanka fakulty.

O festivalu Den architektury


Největší architektonický festival u nás nabídne mezi 29. zářím až 5. říjnem na stovky zdarma přístupných akcí po celé České republice i na Slovensku. Program se uskuteční v Praze, Brně, Ostravě, Opavě, Plzni a ve stovce dalších měst a obcí. Opět otevře běžně nepřístupné budovy, nabídne architektonické procházky s poutavým výkladem, cyklovyjížďky, přednášky, ale i divadelní představení a koncerty a celou řadu dalších akcí. Letošní ročník proběhne s mottem Objev konstrukce! a v programu se zaměří na výjimečná konstrukční řešení, a to jak v historické architektuře, industriální architektuře, tak u staveb 20.–21. století. Festival letos připomene také dva významné architekty - představitele barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichela, od jehož úmrtí letos uplyne 300 let a také výrazného zástupce poválečné architektury u nás Karla Pragera, který se narodil před 100 lety.

Současně se Dnem architektury se i letos uskuteční festival Film a architektura. Za oběma festivaly stojí spolek Kruh, který čerpá z více než dvou desítek let zkušeností v oboru a dlouhodobé spolupráce s architekty, spolky a institucemi ve všech regionech. V průběhu třináctileté existence festivalu se zapojilo na 240 měst na území České republiky i na Slovensku. Den architektury se tradičně koná u příležitosti Světového dne architektury, který připadá na první pondělí v říjnu.


O budově FHS


Budova vzniklá přestavbou objektu menzy od architekta Karla Pragera z 80. let, která byla spolu s areálem MFF UK součástí plánovaného trojského kampusu. Nové univerzitní sídlo bylo uvedeno do provozu v roce 2020 podle návrhu Kuba & Pilař architekti. Srdcem budovy je centrální čtvercová dvorana s betonovými stropními nosníky a prosklenou střechou. Ta propojuje tři podlaží, z ochozů po jejím obvodě se vstupuje do jednotlivých seminárních místností, kabinetů, obslužných místností i výtahů a únikových schodišť. Hlavní komunikační páteří jsou dvě jednoramenná betonová schodiště v centrálním prostoru. V nejnižším, částečně zapuštěném podlaží jsou větší přednáškové místnosti, aula a děkanát. V podzemí jsou garáže. Minimalisticky pojatý vzhled interiéru s konstrukcemi z pohledového betonu, černou podlahovou stěrkou, bílými obklady stěn a s podhledy z tahokovu dává vyniknout hře světla pronikajícího střechou mezi nosníky. Navenek se budova otevírá předsazeným proskleným pláštěm, který umožňuje provětrávání a stínění.

V roce 2021 obdržela budova dvě významná ocenění: Grad Prix Architektů – Národní cenu za architekturu udělovanou Obcí architektů, a titul Finalista České ceny za architekturu od České komory architektů.
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám