• Aktuality

Aktuality

24. ledna 2024

Co je individuum? Vychází komentovaný výbor československé filosofie individualismu

Být prorokem doma je opravdu těžké! Ve snaze pojmout myšlení zahraničních velikánů filosofie častokrát zapomínáme na důležitou dimenzi vlastní tradice. Nová publikace Československá filosofie individualismu vás zasvětí nejenom do našeho meziválečného myšlení, ale dá promluvit i dobovým autorům, neboť v publikaci naleznete výbory z jejich děl. Čerstvě vzniknuvší Československá republika se vyrovnává s kolektivismem, které zná v podobě marxismu a socialismu na jedné straně, a s potřebou sebeaktualizace na straně druhé. Půdou, kde protichůdnost těchto směrů vyvstává nejvíce je – člověk. Základní otázka tudíž zní: co je individuum a jak je potřeba jej konstituovat, aby se člověk neupínal ani k jednomu z nežádoucích extrémů? V čem má člověk najít své založení pro dobro vlastní, i pro dobro celku?


Každá z kapitol pojednává o jednom vybraném autorovi. Je uvedena stručným představením jeho díla a myšlení, po němž je čtenář proveden četbou několika jeho klíčových textů. Vedle známých myslitelů, jako je T. G. Masaryk, E. Rádl, E. Beneš, L. Klíma, J. Patočka či J. Mukařovský, se zde pojednává o pozapomenutých filosofech (K. Vorovka, V. Hoppe, F. Pelikán, T. Trnka) či myslitelích pohybujících se na pomezí disciplín (F. Mareš, E. Chalupný, F. Tučný, A. Breisky), včetně solitérů, kteří navzdory různým intelektuálním módám lpěli na dialektickém způsobu myšlení (J. Kabeš, F. Sedlák). Nedílnou součástí výboru jsou také tři kapitoly věnované výrazným osobnostem slovenského myšlení (S. Štúr, G. Vámoš, H. Szántó). Závěr svazku sestává z kapitoly o československé variantě existencialismu. Předkládaný výbor doplňuje připravovanou dvousvazkovou monografii o československé filosofii individualismu.


Za vznikem této mimořádné publikace stojí především Jakub Chavalka a kolektiv dalších autorů: Ivan Landa, Jiří Růžička, Richard Zika, Tatiana Chavalková Badurová, Lenka Hanovská, Milan Petkanič, Jakub Marek a Josef Matoušek.


Křest Československé filosofie individualismu proběhne 14. března od 18 hodin v podniku Božská lahvice. Již teď jsou všichni vítáni.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám