• Aktuality

Aktuality

10. července 2024

TA ČR podpoří výzkum multiagentního AI avatara v klíčových oblastech otevřené demokracie

FHS se prostřednictvím doktorky Anetty Jedličkové zapojí do výzkumu podpořeného Technologickou agenturou ČR s názvem Prospěšný multiagentní AI avatar v malé demokratické společnosti. Projekt uspěl v pátém pokračování veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA.


Interdisciplinární projekt CZDEMOS4AI je zaměřen na efektivní využití umělé inteligence (AI) ve čtyřech klíčových oblastech fungování transformující se demokratické společnosti: mediálně-bezpečnostní, eticko-právní, psychologicko-zdravotní a edukační. Řešitelský tým osmičlenného konsorcia se zaměří na výzkum celospolečenských dopadů aplikace AI v kontextu „otevřené demokracie" (open democracy), která se vyznačuje dialogem o hodnotách společnosti, transparentností a participací veřejnosti. Cílem projektu je vytvoření multiagentního sociálně-odpovědného AI avatara integrujícího čtyři tematické moduly, které budou reflektovat čtyři vzájemně propojené klíčové oblasti fungování otevřené a inkluzivní demokracie. Systém odborných asistentů bude navržen na základě odpovědného (human-centric) přístupu a v souladu s právně-etickými požadavky nařízení AI Act. Výsledky projektu přispějí k transparentnímu a participativnímu přístupu k AI technologiím a podpoří dialog o hodnotách ve společnosti, čímž optimalizují společenské procesy a nasměrují AI k cílům a etickým principům jednotlivců i celé společnosti.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám