• Aktuality

Aktuality


Letní škola: Problematika přípravy na studium humanitních věd

Fakulta humanitních studií UK bude v rámci programu celoživotního vzdělávání nově pořádat Letní školu, která se bude zabývat problematikou přípravy na studium humanitních věd. Letní škola je určena učitelům základů společenských věd (ZSV), filosofie, humanitních, společenskovědních a historických oborů na gymnáziích a středních školách. Jeho záměrem je poskytnout učitelům gymnázií a středních škol náměty a podklady pro výuku a otevřít prostor pro vzájemnou diskusi ohledně přípravy a připravenosti studentů na humanitně zaměřené vysokoškolské studium.


Osou programu jsou přednášky a praktické semináře. Mezi hlavní témata přednášek budou patřit možnosti a úskalí liberálního studia humanitních oborů, problémy, týkající se kritického čtení textů a interpretace, problematika výuky filosofie, historie, humanitních a společenskovědních oborů. Náplň praktických seminářů bude spočívat především v interpretaci vybraných krátkých textů z oblasti filosofie, historie a kulturní antropologie, resp. společenských věd.


Letní škola se uskuteční ve dnech 24. 8. až 27. 8. 2017, a to v Evropském školicím centru Litomyšl. Bližší informace naleznete v přihlášce.

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám