• Aktuality

Aktuality

9. června 2017

Profesor Martin C. Putna obdržel Cenu Rudolfa Medka

Profesor Martin C. Putna, který působí na Fakultě humanitních studií UK, obdržel Cenu Rudolfa Medka, kterou od roku 2008 uděluje Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. Od roku 2014 tak činí společně se spolkem Ruská tradice.


Cílem Ceny Rudolfa Medka je ocenit badatele, spisovatele, nakladatele, filmové tvůrce, novináře a další odborníky z oblasti vědy a kultury, kteří se zabývají česko-ruskými (československo-sovětskými) vztahy ve 20. století, výzkumem vývojových tendencí a klíčových okamžiků východoevropských i středoevropských zemí v daném období a podporou a rozvojem demokracie. Mezi hlavní badatelská témata, na něž se nominace na ocenění vztahuje, například patří činnost československých legií v Rusku, ruská protibolševická meziválečná emigrace, protinacistický odboj a fenomén pražského jara.


Profesor Martin C. Putna


Martin C. Putna je literární historik a kritik, rusista, filolog a pedagog. Celý svůj profesní život se věnuje literárním dějinám, zejména katolické literatuře a její tradici. Z publikovaných prací zmiňme alespoň přehledová díla Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918 (1998) a Česká katolická literatura v kontextech: 1918–1945 (2010). Pro Cenu Rudolfa Medka je důležité Putnovo působení v oblasti česko-ruských a českoukrajinských vztahů, především literárních. Zejména v první polovině devadesátých let se pod vedením a ve spolupráci s Miluší Zadražilovou věnoval problematice ruské diaspory a politické emigrace. Společně připravili dvousvazkovou monografii Rusko mimo Rusko (1993 a 1994), otevírající pro českou polistopadovou veřejnost téma ruské a ukrajinské emigrace působící v meziválečném Československu, a dále antologii ruské emigrační poezie U řek babylonských (1996). V posledních letech se soustřeďuje zejména na kořeny ruské a ukrajinské státnosti a národního vědomí a na duchovní dějiny východní Evropy. K tématu publikoval monografii Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) Pro dějiny slavistiky je přínosná též studie Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie (2014). Podstatné je rovněž Putnovo veřejné působení, jeho občanské postoje a otevírání mnoha přehlížených společensko-kulturních témat. Na počátku devadesátých let minulého století byl u vzniku České křesťanské akademie a revue Souvislosti. V letech 2008‒2011 stál v čele Knihovny Václava Havla. Jedním z výsledků této jeho činnosti je kniha Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století (2011). Pro zaměření Ceny Rudolfa Medka je důležitá také dlouhodobá Putnova žurnalistická činnost v Lidových novinách.


Srdečně blahopřejeme!


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám