• Aktuality

Aktuality


29. června 2018

Kniha P. Mückeho o cestování v Československu v době studené války

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR vydal novou knihu Pavla Mückeho „Šťastnou cestu..?!: Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945–1989)“. Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D., působí na Pracovišti Orální historie – soudobé dějiny FHS UK. Ve svých pracích se mimo jiné zaměřuje na dějiny druhého zahraničního odboje a také na dějiny cestovního ruchu.


Kniha Pavla Mücke „Šťastnou cestu..?!: Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945–1989)“

KOUPIT


„Kniha se na základě analýzy a intepretace široké škály pramenů i sekundární literatury snaží poskytnout rámcový náhled do problematiky cestování a cestovního ruchu v Československu na pozadí studené války (zhruba mezi lety 1945 až 1989), a to z pohledu politických dějin (či dějin politik). První část práce se snaží postihnout základní rámce politického dění ve vztahu k dějinám mobilit. Jedná se např. o dobové myšlenkové koncepty a ideje uplatňované v praxi, dále pak o nastínění základních institucionálních struktur a představení významných aktérů, zamyšlení nad vlivem etnických, národnostních a národních aspektů, představení geografických, dopravních rámců a mezinárodní scény ve vztahu k Československu a v neposlední řadě je zde také obsažen výčet nejdůležitější legislativy. Ve druhé části práce je představena jedna z možných verzí periodizace politických dějin cestování a cestovního ruchu a následně jsou v devíti chronologicky vymezených celcích a na vybraných dobových „kauzách“ představeny nejvýznačnější proměny či naopak konstanty politik cestování a cestovního ruchu sledovaného období. Vedle vlastního autorského textu je kniha doplněna ukázkami z dobového populárního humoru, jež se váže k problematice dějin cestování a cestovního ruchu.“

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám