• Aktuality

Aktuality


5. září 2018

Gabriela Seidlová Málková je jmenována docentkou

Gabriela Seidlová Málková, spolupracovnice Společenskovědního modulu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, byla dne 1. července 2018 jmenována docentkou v oboru Pedagogická psychologie. Habilitační řízení proběhlo na Pedagogické fakultě (název habilitační práce: Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen).


Srdečně gratulujeme!


Gabriela Seidlová Málková je jmenována docentkou


Gabriela Seidlová Málková vystudovala psychologii a speciální pedagogiku a také pedagogickou psychologii na Pedagogické fakultě UK. Přednáší a badatelské činnosti se věnuje na Fakultě humanitních studií UK a na Pedagogické fakultě UK.


Ve výzkumu se věnuje otázkám raného vývoje gramotnosti v psycholingvistické perspektivě; srovnávacímu výzkumu v oblasti vývoje gramotnosti, významu fonologických schopností pro rozvoj počátečního čtení a psaní, dále pak otázkám kulturní a sociální podmíněnosti vývoje kognitivních funkcí, zejména fenoménu tzv. zprostředkovaného učení. Intenzivně se věnuje i otázkám implementace poznatků základního výzkumu do odborné praxe, nejvíce v oblasti tvorby diagnostických nástrojů a intervenčních programů pro rozvoj počátečního čtení a psaní.


Další informace naleznete na webových stránkách pracoviště.


Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám