• Aktuality

Aktuality


1. října 2018

FHS UK zve na křest knihy „(K)lidová věda?“

Fakulta humanitních studií UK vydala novou knihu s názvem „(K)lidová věda? Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968–2008“. Na knize se podíleli spolupracovníci Pracoviště oboru Orální historie – soudobé dějiny FHS UK Lenka Krátka, Jana Wohlmuth Markupová a Miroslav Vaněk.


Všichni jsou srdečně zváni na uvedení knihy, který proběhne v úterý 2. října od 17:00 ve Vzdělávacím centru Národní technické knihovny (Technická 6, Praha 6).


Lenka Krátká, Jana Wohlmuth Markupová, Miroslav Vaněk: (K)lidová věda? Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968–2008.

KOUPIT


Publikace se zejména na základě orálněhistorických rozhovorů snaží porozumět různým cestám, které dovedly zpovídané vědkyně a vědce k akademické dráze; mimo jiné hledá odpověď na otázku, co ovlivňovalo výběr oboru, v jakém budou působit, i jejich další kariérní postup. Zároveň se pokouší na základě stejných pramenů popsat a pochopit praktický vědecký provoz a jeho proměny v období od počátku tzv. normalizace do současnosti. V komparaci vzpomínek na dobu před a po roce 1989 kniha současně zachycuje nejvýraznější změny, které v dané oblasti nastaly s novým politickým uspořádáním a v jejichž obrysech do jisté míry žijeme dodnes.


Autoři knihy se nově zaměřili na narátory a narátorky z oblastí, jako je strojní inženýrství, jaderná fyzika, geologie, genetika, termomechanika, chemie, fyzika, lékařství. Metodologická studie tedy zároveň reflektuje i možnosti a limity historického bádání v oblastech, které jsou tazatelům nesnadno dostupné. Jaký vliv to může mít na samotné vedení rozhovorů a jak tyto snahy zapadají do vývoje orální historie u nás i ve světě? I to je jedna z otázek reflektovaných v této knize. Studie jsou navíc doprovozeny devíti vybranými editovanými rozhovory s pamětníky či pamětnicemi.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám