• Aktuality

Aktuality


21. listopadu 2019

Call for papers: sborník Hledání ztraceného smyslu práce

Ve dnech 24. a 25. října 2019 proběhla konference Hledání ztraceného smyslu práce, kterou uspořádal filosofický spolek Koridor, Cerebra s.r.o., a Společnost pro filosofickou antropologii za podpory Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Nyní je vyhlášen call for papers pro sborník z konference. Pro otištění vašeho příspěvku ve sborníku z konference Hledání ztraceného smyslu práce prosím zašlete finální verze vašich textů určených k recenznímu řízení do 29. února 2020 na e-mail .cz a v kopii na .


Participace na sborníku není podmíněna fyzickou účastí na konferenci.


Podrobné propozice pro sborníkový příspěvek: http://smyslprace.cz/hlavni/call-for-papers/

Pro případné dotazy kontaktujte Mgr. Radka Holodňáka na .


Sborník vyjde v druhé polovině roku 2020, redakční radu povede Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D. (Katedra obecné antropologie FHS UK).

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám