• Aktuality

Aktuality


14. ledna 2020

Nová kniha: Hledání ztraceného smyslu práce (Karl Marx)

V nakladatelství Peoplecomm je právě k zakoupení nová kniha „Hledání ztraceného smyslu práce. Výbor textů o člověku a práci“. Jedná se o překlad devíti textů Karla Marxe o člověku a práci. Kniha je projektem filosofického spolku Koridor a podíleli se na ní pracovníci a studenti FHS UK: vybral a k vydání připravil Radek Holodňák, přeložil Jakub Chavalka a Bernard Soška.


https://www.peoplecomm.cz/hledani-ztraceneho-smyslu-prace

KOUPIT


Anotace: Společným jmenovatelem těchto textů je sebeutváření člověka v procesu práce, tedy něco, co dnes rezonuje světem byznysu silněji, než kdy dříve. Čím dál více organizací si uvědomuje, že efektivní práce je taková práce, která člověka baví, v níž se může jedinec svobodně realizovat a jejíž výsledek je viditelný a má smysl. Smysluplná práce, která činí pracujícího člověka šťastným – tedy práce, při které se člověk cítí vskutku člověkem, ne součástkou mechanického soukolí – je budoucností práce. Tuto tezi předkládá Karl Marx už před polovinou 19. století. Marxovy texty jsou zde přeloženy tak, aby byly co nejvěrnější původnímu znění. Mnohé z vás, kterým je tato kniha určena – myslíme tím především manažery, pracovníky v HR, podnikatele, studenty i dělníky – překvapí, jaká je antropologická tvář Karla Marxe a jak málo vám tato tvář bude připomínat tu, jíž jsme často strašeni ve veřejném prostoru naší postmoderní, postfaktické reality.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám