• Aktuality

Aktuality


16. března 2020

Václav Matoušek laureátem Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc., spolupracovník pracoviště oboru Dějiny moderní evropské kultury na FHS UK, obdržel z rozhodnutí kolegia rektora UK Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin 2019. Vyznamenána byla kolektivní česko-anglická monografie „Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího: The Landscape of the Czech Lands in the Era of the Thirty Years’ War in the Work of Matthäus Merian Senior“ vydaná v Nakladatelství Togga v roce 2019.


Václav Matoušek laureátem Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin


Uvedená monografie shrnuje práci interdisciplinárního týmu ve složení Jana Chlíbce, Tomáše Janaty, Václava Matouška a Růženy Zimové a je věnována dílu Matthäuse Meriana staršího, resp. jeho rytinám, zobrazujícím bojiště třicetileté války v prostoru českých zemí s podrobnějším zaměřením na švédské tažení v Čechách roku 1647. Rytiny byly studovány, popsány a analyzovány s využitím mezioborových přístupů a metod jako odraz české, případně středoevropské krajiny, která následně, při hlubším současném výzkumu, může nést v prostoru bitev označení militární krajina. Publikace je zcela jedinečnou, objevnou prací, metodicky spočívající na mezioborových základech, které se podařilo novátorsky propojit, skloubit a aplikovat na souboru dosud tímto způsobem nestudovaných historických pramenů.


Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.


Srdečně gratulujeme!

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám