Vyhláška děkana č. 2/2015

Vyhlášení doplňovacího řízení

Tímto vyhlašuji dle Přílohy č. 5 Statutu UK, Řádu přijímacího řízení, čl. 17, odst. 1 doplňovací řízení pro akademický rok 2015/2016 ve studijním programu Humanitní studia v bakalářském studijním oboru Studium humanitní vzdělanosti.


Vzhledem k počtu uchazečů, kteří se zapsali do studia v řádném termínu zápisu, byla dodatečně posunuta bodová hranice pro přijetí pro akademický rok 2015/2016 na 9 bodů.V Praze dne 7. září 2015


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám