Opatření děkana č. 8/2015

Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu na FHS UK

V souladu s čl. 3, odst. 7, Přílohy č. 5 Statutu UK, Řádu přijímacího řízení, a s Podmínkami přijímacího řízení FHS UK pro akademický rok 2015/2016 schválenými Akademickým senátem FHS UK dne 11. 9. 2015 stanovuji bodovou hranici pro přijetí ke studiu takto:


Elektronická kultura a sémiotika - 6

Evropské kulturní a duchovní dějiny - 5

Genderová studia - 10

Historická sociologie - 9

Liberal Arts and Humanities - 10

Německá a francouzská filosofie - 5

Obecná antropologie - integrální studium člověka - 11

Orální historie - soudobé dějiny - 7

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - 9

Sociální a kulturní ekologie - 10

Studia občanského sektoru - 8Bodové hranice v programech prezenčního a kombinovaného studia jsou u jednotlivých oborů stejné.


Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 1. 6. 2015


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám