Opatření proděkanů č. 1/2016

Stanovení povinnosti čerpání dovolené z výzkumných projektů s oddělenými pracovními smlouvami v roce 2016

Akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům Fakulty humanitních studií UK, kteří mají v aktuálním kalendářním roce pracovní smlouvy v projektech vědy a výzkumu financovaných externími poskytovateli, se stanovuje povinnost čerpat dovolenou takto:


- akademičtí i ostatní pracovníci vyčerpají celý fond dovolené za aktuální kalendářní rok včetně dovolené převedené z předchozích let do 31. 8. 2016;


- dovolenou nelze převádět do následujícího kalendářního roku;


- zaměstnanci FHS UK, jejichž pracovní poměr v projektech vědy a výzkumu financovaných externími poskytovateli skončí dříve než 31. 8. 2016, vyčerpají dovolenou do data skončení pracovního poměru.


Toto opatření se týká pracovníků zapojených do projektů GA ČR, TA ČR, IGA MZ, AZV ČR, tzv. Norských fondů a ostatních projektů s oddělenými pracovními smlouvami. Opatření se nevztahuje na projekty financované z rámcových programů a dalších výzkumných programů EU nebo Evropské komise.


Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 25. 2. 2016


doc. Marek Skovajsa, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám