Opatření tajemníka č. 2/2016

Název:

Zrušení Opatření tajemníka č. 3/2012

K provedení:

-

Účinnost:

7. března 2016


Zrušení Opatření tajemníka č. 3/2012

Tímto opatřením se bez náhrady ruší Opatření tajemníka č. 3/2012 Stanovení vratné zálohy při vydávání klíčů.


Opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 7. 3. 2016


Mgr. Karel Strnad

tajemník FHS UK


Poslední změna: 16. květen 2019 14:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám