Opatření tajemníka č. 2/2016

Zrušení Opatření tajemníka č. 3/2012

Tímto opatřením se bez náhrady ruší Opatření tajemníka č. 3/2012 Stanovení vratné zálohy při vydávání klíčů.


Opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 7. 3. 2016


Mgr. Karel Strnad

tajemník FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám