Vyhláška děkana č. 5/2016

Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu navazujících magisterských oborů na FHS UK

V souladu s čl. 3, odst. 7, Přílohy č. 5 Statutu UK, Řádu přijímacího řízení a s Podmínkami přijímacího řízení FHS UK pro akademický rok 2016/2017 schválenými Akademickým senátem FHS UK dne 17. 9. 2015 stanovuji bodovou hranici pro přijetí ke studiu navazujících magisterských oborů takto:


Genderová studia – 5


Orální historie – soudobé dějiny – 9


Studia občanského sektoru – 5


Sociální a kulturní ekologie – 9


Historická sociologie – 8


Elektronická kultura a sémiotika – 5


Obecná antropologie – integrální studium člověka – 7


Evropské kulturní a duchovní dějiny – 3


Německá a francouzská filosofie – 5



Bodová hranice v prezenčním a kombinovaném studiu je stejná.



V Praze dne 30. května 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám