Vyhláška děkana č. 6/2016

Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu bakalářského oboru Liberal Arts and Humanities

V souladu s čl. 3, odst. 7, Přílohy č. 5 Statutu UK, Řádu přijímacího řízení a s Podmínkami přijímacího řízení FHS UK pro akademický rok 2016/2017 schválenými Akademickým senátem FHS UK dne 17. 9. 2015 stanovuji bodovou hranici pro přijetí ke studiu bakalářského oboru Liberal Arts and Humanities takto: 14 bodů.


V Praze dne 30. května 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám